Riksadvokaten har i løpet av svært kort tid vurdert og henlagt anmeldelsen fra AUF. I begrunnelsen levner riksadvokat Tor-Aksel Busch liten tvil om at han mener en norsk etterforskning av Sharon for eventuelle forbrytelser begått i Israel og på Vestbredden, er helt utenkelig.

Ikke mulig

— Norge er et lite land som ligger langt fra hendelsen. Når heller ingen av partene befinner seg her, har jeg ingen tro på at vi kunne innledet en slik etterforskning, sier Busch til NTB.

Han peker videre på at norske rett ikke har noen tradisjon for å etterforske lovbrudd som ikke er begått i Norge eller av noen som ikke bor i landet eller ikke har tilknytning til Norge.

— Vi har ingen jurisdiksjon til å drive etterforskning i Israel. Derfor har vi ingen reell mulighet til å foreta en tilstrekkelig, kvalifisert og objektiv etterforskning i denne saken. Vi hadde heller ikke fått tillatelse av israelske myndigheter til å etterforske Sharon i Israel, om vi ba om det. En statsleder i tjeneste har dessuten immunitet, sier Busch.

Skuffet AUF-leder

AUF anmeldte tidligere i juli den israelske statsministeren for brudd på folkeretten. En 18 sider lang anmeldelse med krav om norsk etterforskning ble sendt direkte til Riksadvokaten.

AUF-leder Eva Kristin Hansen uttalte i den forbindelse at hun ønsket at spørsmålet om Sharon bryter folkeretten, skulle prøves for norsk rett. Onsdag kveld var den samme AUF-lederen tydelig skuffet over den negative tilbakemeldingen.

— Riksadvokaten har brukt svært kort tid på å henlegge saken. Jeg frykter at han på forhånd hadde bestemt seg for henleggelse på prinsipielt grunnlag, og at man derfor ikke har gått inn i realiteten i saken, sier Hansen til NTB.

Hun hevder at AUF gjorde et svært grundig arbeid i forbindelse med anmeldelsen.

— Jeg er veldig skuffet over svaret vi har fått. Vi hadde virkelig håpet på en norsk etterforskning av Sharon med en påfølgende rettssak i Norge, slik mange jurister mener er fullt mulig, sier hun.

Venter ikke rush

Bush kan på sin side ikke huske å ha mottatt lignende anmeldelser tidligere.

— Det nærmeste må vel være noen anmeldelser vi mottok mot den tidligere chilenske diktatoren Augusto Pinochet, men anmeldelsen ble levert av mennesker i Norge som mente seg krenket av ham, forteller Busch.

Riksadvokaten tror heller ikke at anmeldelser av typen AUF leverte, vil bli mer vanlig i tiden som kommer.

— Det tror jeg ikke, men når den internasjonale straffedomstolen (ICC) kommer i funksjon om ikke lenge, vil den være den rette instans for slike henvendelser, sier Busch.

(NTB)