— Det var et svært dårlig forslag som lå på bordet. Det ville ikke ha tjent de fattige landene. Nå kan vi jobbe videre og fortsatt håpe på en god avtale, helst i løpet av neste år, sier Fretheim.

Leger uten grenser er derfor glade for at USA sa nei, men ikke glade for amerikanernes argumentasjon. Det var ikke hensynet til de fattigste landene, men til legemiddelfirmaenes patentrettigheter, som lå bak.

— Utkastet la altfor stor vekt på patentbeskyttelse og for liten vekt på det som er vesentlig: I hvor stor grad skal fattige land få lov å importere billige medisiner, sier Fretheim.

For fleksibel

Verdens handelsorganisasjon har lenge forsøkt å få til en avtale som åpner for at fattige land kan skaffe seg billige medisiner mot epidemiske sykdommer som aids, malaria og tuberkulose.

(NTB)