Arbeiderpartiet vil gå imot avtalen med Clear Channel, når bystyret mandag skal ta det ende-lige valget i den mye omtalte saken. Det er klart etter at representantskapet i Arbeiderpartiet i Bergen i kveld sa et enstemmig nei til avtalen.

Når Ap nå har snudd i saken, er det store sjanser for at hele avtalen blir forkastet av bystyret. Tre partiet teller på knappene, og vil nå avgjøre utfallet: Venstre, KrF og Pensjonistpartiet. Alle tre skal etter planen ta stilling til avtalen på egne møter torsdag, og i alle tre er utfallet høyst usikkert.

Høyre og Frp trenger fem stemmer for å få flertall for avtalen. Det betyr at to av disse partiene må gå inn for avtalen, eller at minst fem stemmer for hvis representantene skulle bli fristilt.