• Vi skal vinne! Vi må vinne! En taler på en mobilisering i Paris får nær 2000 med seg i stormende jubel. Nei-siden har ny fremgang etter at president Jacques Chirac tabbet seg ut på tv.

Det ville være en overdrivelse å si at den franske EU-kampen gjør et overveldende inntrykk i Paris' endeløse monotoni av beige hus på åtte etasjer. Sant å si er den knapt synlig i metropolen i det hele tatt.

Men i et samfunnshus i bydel 5 har «Den nasjonale komité for et nei til den europeiske konstitusjon» fylt salen opp.

Det kan være 2000 til stede, og alle sokner trolig til en av de mange gruppene fransk venstreside har å by på.

Både til høyre og venstre, særlig et stykke ut på skalaen, kjempes det mot EUs grunnlovstraktat — men fløyene kjemper helst hver for seg,

Mest voksne menn

Luften er varm og klam i samfunnshuset, og det legger en demper på stemningen. Men parlamentsmedlem Marc Dolez fra venstresiden til Sosialistpartiet - Frankrikes Ap - får jubel for en omgang klassisk, fransk retorikk:

— Det handler om Europa! Det handler om republikken! Det handler om venstresiden! Så kjære aktivister, vi må ikke gi oss. En stor seier for venstresiden er i emning, tordnet han, så høyttalerne knaket og salen bifalt begeistret.

I foajeen står medlemmer av det lille «Partiet for arbeidere» - en samling kommunister, trotskister, anarkister og sosialister. De selger badges og annen nips til inntekt for kampanjen. 45-årige Jacques Chauvin sier han håper og tror på seier i folkeavstemningen 29. mai.

— Jeg er mot at EU bygger på markedsliberalismen og at EU-lover har forrang foran nasjonale lover, sier Chauvin.

— Men det var jo fastslått allerede i Romatraktaten i 1957, det er ikke en nyskapning i grunnlovstraktaten?

— Nei, men jeg har da også vært mot EU hele tiden, understreker Chauvin.

Han var en av mange som nesten sørget for nei til Maastricht-traktaten under den forrige folkeavstemningen, i 1992. Da vant fransk ja-side med 50,7 mot 49,3.

Det er lite ungdom, og heller ikke mange kvinner, å se i salen. Men etter møtet har nei-alliansens ungdomsgruppe en markering ute på gaten. 18-årige Camille Bouisson skal delta i sitt første valg, og da skal det stemmes nei til EU-grunnloven. Hun nevner samordning av regler for høyere utdanning og nedbygging av offentlige tjenester som sine viktigste grunner.

- Arrogant på tv

— Men det har da lite med grunnlovstraktaten å gjøre?

— Ja, men vi stemmer også nei til den generelle utviklingen i Europa for tiden. Vi stemmer for et annerledes og bedre Europa, sier hun.

Et drøyt stykke unna går en «Seks timers fest for venstre-nei i bydel 15» av stabelen. Der står Stéphane Landry, lokal aktivist i Sosialistpartiet, i ivrig passiar. Det viser seg at vi har felles venner i Norge, så verden er fortsatt ikke stor.

Landry har lest traktaten grundig og går gjennom den nærmest punkt for punkt. Igjen handler det mye om det deler av fransk venstreside mener er markedsliberalismens stadig sterkere grep om EU.

Møtet i 15. bydel er mye mindre, bare 40 mennesker er der. Det minner om en 1.mai-frokost i et norsk SV-lag. At nei-siden leder, kan ha mye å gjøre med at mange franskmenn foreløpig ikke har latt seg engasjere. Målingene viser at halvparten av velgerne ikke har tatt stilling. Men til tross for at ja-siden har grepet om mediene og de største ressursene, tror ikke Stéphane Landry at den kan mobilisere seg til seier.

— Nei. Det går feil vei for dem. Presidentens arrogante tv-opptreden styrker nei-siden. Jeg tror vi vinner, sier Landry.

Han viser til lørdagens måling, den første etter Jacques Chiracs lite vellykkete tv-opptreden torsdag. 56 prosent av dem som har bestemt seg sier nei, opp tre fra for en uke siden. Bakgrunnstallene viser at 40 prosent av folket ble mer positive til grunnlovstrakaten og 51 prosent mer negative etter Chiracs opptreden. Så sistnevnte sitter nok i Elyséepalasset og lurer på han nå skal finne på.

LOVER KAMP: Vi skal ta alle midler i bruk, lover nei-aktivist Jacques Chauvin. 40 prosent av folket ble mer positive til grunnlovstrakaten og 51 prosent mer negative etter Jaquies Chiracs tv-opptreden torsdag.<p/>FOTO: JUHA ROININEN