I et intervju med Washington Post fredag sier Negroponte at det er spørsmål om måneder, ikke år, før Castro dør. Han ga imidlertid ingen detaljer som underbygger hans mening.

Den 80 år gamle Castro har ikke opptrådt offentlig siden han ble operert i mageregionen i juli og midlertidig overlot presidentmakten til broren Raúl.

Siden han overtok har Raúl Castro holdt døra åpen for bedre forbindelser med USA. Fredag reiser en gruppe på ti kongressrepresentanter til Cuba der de håper å treffe Raúl.