Teknikere kjemper for å kjøle ned de tre reaktorene ved det jordskjelvrammede atomkraftverket Fukushima-Daiichi, 240 kilometer nord for Tokyo.

I 12.30-tiden mandag meldte eierselskapet Tokyo Electric Power Co (Tepco) at kjølevannet var nesten borte i reaktor 2, og at brenselstavene var fullt eksponert. De sa da at de ikke lenger kunne utelukke en fullstendig nedsmelting.

— Når brenselstavene smelter, som en siste ting som kan skje, så skal uranet og brenselstavene sige ned i en brønn ved hjelp av tyngdekraften. Det blir en masse av høyt radioaktive stoffer, og spørsmålet er om den blir liggende i ro, slik at den kan pakkes inn og isoleres. Jeg vet ikke akkurat hvordan det fungerer ved dette kraftverket, sier Egil Lillestøl, professor ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

- Hva skjer dersom det ikke blir liggende i ro?

- Da kan de radioaktive stoffene sige ut og havne i vannet. Det ligger jo ved kysten, dette, sier Lillestøl.

Spørsmål om atomkraftsituasjonen i Japan? Egil Lillestøl stiller til nettmøte tirsdag morgen!

Strålevernet frykter nedsmelting

Kjølesystemet til reaktor 2 og flere andre reaktorer i området ble ødelagt under fredagens jordskjelv og tsunami.

Det er blitt gjort forsøk på å kjøle ned stavene med sjøvann, men vannpumpen i reaktor 2 skal ha stanset på grunn av drivstoffmangel.

Dersom brenselstavene blir for varme, kan sikkerhetsinnkapslingen rundt reaktoren sprekke, og faren for eksplosjon og nedsmelting øker.

Statens strålevern i Norge frykter en nedsmelting i reaktor 2. En nedsmelting er likevel ikke ensbetydende med utslipp, sier norske eksperter som mandag arbeidet med å beregne hvor sannsynlig en slik nedsmelting er.

En nedsmelting innebærer at kjernen smelter gjennom gulvet i reaktoren.

— Vi vet jo ikke hvor mye restvarme som er igjen, og vi vet ikke hvor stor en slik nedsmelting vil kunne bli, sier seksjonssjef Ole Reistad i Statens strålevern til NTB.

Eksplosjoner

Tidligere mandag ble det meldt om en eksplosjon i bygningen som rommer reaktor nummer 3 på det samme anlegget. Elleve mennesker ble skadd i ulykken.

En lignende eksplosjon rammet reaktor nummer 1 lørdag, dagen etter at kjernekraftverket ble utsatt for et kraftig jordskjelv og en tsunami.

Myndighetene sier det ikke er fare for radioaktive utslipp, men i Japan sprer frykten seg for en alvorlig atomulykke.

Kontrollrommet til reaktor nummer tre er fortsatt operativt, ifølge Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA).

Svart røyk

TV-bilder fra den japanske TV-kanalen NTV viste svart røyk som steg opp fra kraftverket etter det som blir omtalt som en hydrogeneksplosjon inne i bygningen.

Det er ikke meldt at eksplosjonen har ført til nye radioaktive utslipp, og Tokyo Electric Power Company melder at reaktoren og stålkapselen rundt reaktoren ikke ble skadd i eksplosjonen.

Eksplosjonen skjedde kort etter et kraftig etterskjelv som målte 6,2. I begge eksplosjonene ble vegger og tak blåst bort.

Ingeniørene ved kraftverket har jobbet intenst for å hindre en nedsmelting i reaktoren etter at kjølesystemet sviktet, blant annet ved å pumpe sjøvann inn og slippe ut radioaktiv damp for å lette på trykket.

Men de har gitt opp forsøket, noe som har ført til at strålingsnivået igjen fortsatte å stige.

At ingeniørene pumper sjøvann inn i reaktoren, tyder på at de ikke har noe annet alternativ. Sjøvann vil nemlig føre til at reaktoren blir ødelagt for alltid.

  • _**Les også:

Krisemobilisering ved nok et kjernekraftverk**_

  • _**BTs leder mandag:

Hjelp til selvhjelp**_ Evakuert

210.000 mennesker som bor innenfor en radius på 20 kilometer rundt kraftverket, er for sikkerhets skyld evakuert, og bare 740 er igjen i området.

Myndighetene har kunngjort planlagte strømavbrudd rundt om i Japan etter at kraftforsyningen ble kraftig redusert fordi elleve av Japans rundt 50 atomkraftverk ble satt ut av spill.

Nesten 2 millioner husholdninger var mandag uten strøm, på et tidspunkt da meteorologene melder om kuldegrader og snø i dagene framover. 1,4 millioner mennesker er uten vann.