Instituttet med ansvar for analysene fra døde tyske fugler bekreftet i dag at det farlige H5N1-viruset er påvist i en sølvmåke og en våk -— begge funnet på det tyske fastlandet, i Vorpommern.

Bare et smalt sund med bru over skiller ferieøya Rügen, der fuglesykdommen først ble påvist, fra resten av Nord-Tyskland. Både eksperter og ansvarlige politikere har flere dager advart om at spredning til fastlandet var sannsynlig, en spådom som nå har gått i oppfyllelse.

På Rügen var antall bekreftede H5N1-tilfeller kommet opp i 81 i kveld, og fortsatt gjenstår det å undersøke et stort antall kadavre.

Vil hindre utestengelse

Nedslaktingen av fjørfebesetninger på Rügen begynte i dag med avliving av 2000 høner, og vil fortsette i dag. De lokale landbruksmyndighetene forsikret om at nedslaktingen er et rent preventivt tiltak, og at det så langt ikke er påvist influensasmitte i tamfugl.

Totalt har øyen ca. 400.000 fjørfe som alle er i faresonen. Hvilke besetninger som skal avlives blir vurdert fortløpende.

-- Bestandene er friske. På denne måten vil vi unngå enhver risiko, og unngå handelsrestriksjoner mot Tyskland i EU, sa delstatens landbruksminister Till Back-haus søndag.

Også forbundskansler Angela Merkel besøkte den smitterammede turistøya ved Østersjøen søndag.

-- Situasjonen er alvorlig, sa Merkel etter å ha møtt den lokale krisestaben i øyas administrative sentrum Bergen.

Spesialstyrker fra forsvaret ble i helgen satt inn for å desinfisere alle biler som kjører fra Rügen til fastlandet -- et tiltak som kom på plass først flere dager etter at smitten var påvist. Myndighetene har fått mye kritikk for ikke å ha hatt plane-ne klare for hvordan et utbrudd skulle takles.

Sprer seg i mange land

I Frankrike vil myndighetene gå i gang med vaksinering av 900.000 høner og gjess, etter at det ble påvist H5N1-virus i en død and i nærheten av Lyon. Slik vaksine er omstridt, fordi vaksinert, smittet fugl kan føre smitten videre og gjøre det enda vanskeligere å få bukt med sykdommen.

Også fra Italia, Romania og Egypt ble det meldt om nye utbrudd i helgen.