Den 35 meter lange ombygde fiskebåten "Sea of Change" har et mannskap på åtte, deriblant en gynekolog og en sykepleier. I en provisorisk abortklinikk, en grønn container festet på dekk, skal irske kvinner kunne ta abort uten å risikere å bryte landets strenge abortlovgivning. I katolske Irland kan svangerskap kun avbrytes i helt spesielle tilfeller.

Prevensjon og abortpiller Båten er ventet til Dublin torsdag eller fredag. Stiftelsen Women of Waves, som har hovedsete i Nederland, sponser reisen. De kommer også til å tilby råd om familieplanlegging og prevensjon på land, samt verksteder for advokater, leger, lærere og politikere. De lover også abortpillen til kvinner som trenger den. Båten blir værende i Irland én måned og skal senere fortsette til enkelte afrikanske land hvor abort også er forbudt.

Grunnlegger Rebecca Gomperts sier at hun håper prosjektet kan bane vei for legalisering av abort, men at det i første rekke tar sikte på å gjøre folk mer bevisste. Organisasjonen er invitert av lokale irske grupper og har betydelig støtte blant landets kvinner, ifølge Gomperts. Mer enn 6000 irske kvinner reiser hvert år til Storbritannia for å få utført abort.

Uten tillatelse Gomperts, som er lege, grunnla stiftelsen i 1999. Hun har tidligere drevet lignende virksomhet om bord på Greenpeace-skipet Rainbow Warrior.

Samtidig med at båten forlot havnen i Nederland, kunngjorde nederlandsk politi at de vurderer å starte en etterforskning av Women of Waves fordi stiftelsen ikke har tillatelse til abortvirksomhet.

Gomperts har imidlertid tatt kontakt med myndighetene for juridiske råd, men det er usikkert om tillatelse trengs.

En liten gruppe abortmotstandere demonstrerte ved innseilingen til Rotterdam mandag morgen. De kastet flaskepost i sjøen med meldinger som fordømte prosjektet. Da båten seilte fra Scheveningen, var det imidlertid uten protester siden utseilingshavnen var holdt hemmelig.

NTB-REUTERS

KLINIKK PÅ HAVET: Den ombygde fiskebåten "Sea of Change" har et mannskap på åtte, deriblant en gynekolog og en sykepleier. I en provisorisk abortklinikk om bord skal irske kvinner kunne ta abort uten å bryte landets strenge abortlovgivning. (FOTO: AP/SCANPIX)