— Vi har stanset nedslaktingen på de to gårdene for øyeblikket, sa talsmann for landbruksdepartementet, Willem Egels.

Ankedomstolen for handel og industri kom til at eksisterende EU-regler tilsier at man ikke kan gå til nedslakting før det er påvist sykdom i området. I det aktuelle tilfellet, Sprang-Capelle, er det bare snakk om mistanke.

Det var eierne av de to nabogårdene som anla sak etter å ha sperret veien for veterinærer som skulle slakte dyrene deres.

Det er fem bekreftede tilfeller av munn- og klovsyke i Nederland, alle i øst.

Tirsdag meldte departementet om ytterligere to mistenkelige tilfeller.

Det er økende sinne blant nederlandske bønder over politikken med å slakte dyra i stedet for å vaksinere dem.

(NTB)