46 av de 75 representantene i førstekammeret stemte for loven, og loven blir nå sendt videre til dronning Beatrix for endelig godkjenning. Dette er en ren formalitet, og den nye loven kan dermed tre i kraft allerede om rundt to uker.

NTB-REUTERS