Den banebrytende og kontroversielle loven som ble godkjent av senatet i fjor spesifiserer at leger kan bidra med dødshjelp, uten fare for straff, dersom de følger bestemte betingelser.

Dødshjelp har vært forbudt i Nederland, men siden 1997 har dødshjelp vært tolerert under de samme betingelsene som loven nå fastsetter.

Barmhjertighetsdrap er tillatt under følgende tre vilkår: pasientens tilstand er uhelbredelig, pasienten har godkjent hjelpen og er mentalt tilregnelig, og dersom smertene er uutholdelige.

Legene er forpliktet til å kontakte en kollega for å få en bekreftelse på at alle betingelsene er oppfylt.

Alle tilfeller av dødshjelp vil bli rapportert til en regional-komité som består av en juridisk ekspert, en lege og en ekspert på etikk, som vil vurdere gyldigheten av dødshjelpen. Finner komiteen ut at betingelsene ikke var oppfylt, kan statsadvokaten ta ut tiltale mot legen som utførte dødshjelpen. Maksimumsstraffen er 12 år.

Loven har bred støtte i den nederlandske befolkningen.

(NTB)