Vedtaket ble gjort onsdag, og Microsoft advarer mot konsekvensene dette kan få, opplyser nettstedet digi.no

Planen er enstemmig vedtatt, og har som mål at offentlig forvaltning skal benytte fri programvare som GNU/Linux og Open Office. Mens offentlige instanser nå skal benytte gratis programvare, frykter Microsoft at de vil miste gode kunder.

Microsoft opplever vedtaket som en trussel, og advarer nederlandske myndigheter om at de ikke forstår konsekvensene at sitt eget vedtak. Ifølge Microsoft er den nye planen for streng.

– Vi mener det ikke er i det bredere programvaremarkedets interesse å anbefale én spesiell modell, slik det gjøres her, sier Hans Bos, talsperson for Microsoft i Nederland, til nettstedet Heise.de.

Bos frykter en bostavlelig lesning av vedtaket.

– Dette forbyr all bruk av GSM, WiFi, Mp3, Mpeg2, Mpeg4 og Bluetooth, som alle er standarder med bred aksept, men som er proprietære og krever lisensiering, sier han videre.

Tidsfristene er varierende, men innen januar 2010 skal all offentlig forvaltning ha tatt i bruk programvare som etter ISO-standard kan karakteriseres som åpen. Dette er standarder Microsofts programmer ennå ikke oppfyller.

Ifølge Heise.de ryktes det nå at Microsoft planlegger å klage Nederland inn for Europa-domstolen, med påstand om at Nederland bryter EUs konkurranselovgivning.