Ifølge forslaget blir det forbudt å opprette nye pelsdyrfarmer, mens de eksisterende farmene får ti år til å avvikle virksomheten.

-Pelsproduksjon kan ikke lenger rettferdiggjøres etisk, sa en talskvinne for regjeringen.

Etter at bruken av pels i mange år har vært ansett for å være politisk ukorrekt, har pels igjen blitt moteriktig etter at flere designere nylig lanserte nye utgaver av pelskåper og pelsluer.

Den nederlandske nasjonalforsamlingen foreslo første gangen et forbud mot minkoppdrett i 1999, men regjeringen utsatte en endelig beslutning. Siden er det innført forbud mot pelsdyroppdrett i Storbritannia.

Det finnes om lag 200 pelsdyrfarmer i Nederland, som har alt opp 2,5 millioner mink i de siste årene. Nederland er dermed blant verdens ti største pelsprodusenter.NTB