Undersøkelsen er gjort av instituttet Motivaction for avisen Nederlands Dagblad og viser videre at 73 prosent sier de er for et flerkulturelt samfunn og ikke anser seg selv for rasister.

Tallene fra undersøkelsen som sto på trykk lørdag, viser at om lag halvparten av nederlenderne har motforestillinger mot muslimer, 43 prosent synes islam er en trussel mot freden og to tredeler mener den muslimske tro kolliderer med det moderne europeiske liv.