En arbeidsgruppe i partiet kom lørdag kveld fram til at alle delegatene fra de to delstatene likevel skal få stemme på landsmøtet i august. Delegatene får imidlertid bare en halv stemme hver. Landsmøtet i Denver skal formelt klubbe gjennom hvem som blir partiets presidentkandidat ved valget i november.

– Dette forandrer ikke delegatregnestykket i avgjørende grad, og det betyr at det er en seier for senator Barack Obama, sier den amerikanske valgeksperten Gary Nordlinger til NTB.

Skudd for baugen

Hillary Clinton ønsket at delegatene i Florida og Michigan skulle få full stemmerett på landsmøtet.

– Resultatet er omtrent som forventet. Det var svært liten sannsynlighet for at Hillary skulle få gjennomslag, sier Nordlinger videre.

Beslutningen er et nytt skudd for baugen for Clintons forsøk på å bli partiets presidentkandidat. Mens Obamas støttespillere jublet, kom de fremmøtte Clinton-tilhengerne med sinte tilrop da resultatene av avstemningene ble lest opp. «Denver, Denver!», ropte flere av dem.

Målstreken flyttet

Ifølge rådgiver Harold Ickes, en av Clintons nærmeste rådgivere, holder senatoren fra New York fortsatt døren på gløtt for å bringe delegatstriden inn for landsmøtet. Ickes sier resultatet ikke er noen god måte å begynne en forsoning av partiet på.

Lørdagens beslutning betyr at det magiske antallet delegater som skal til for å sikre nominasjonen, har økt fra 2.026 til 2.118. Obama mangler nå 66 delegater for å passere målstreken foran de tre siste nominasjonsvalgene søndag og tirsdag.

Avgjort tirsdag?

Gary Nordlinger tror sjansen for at Obama vil kunne erklære seg som vinner av nominasjonsprosessen tirsdag kveld, er stor.

– Dersom Obama gjør det tålig bra i de siste tre valgene, trenger han bare 20 flere superdelegater for å passere målstreken, sier den politiske eksperten til NTB.

Clinton får med seg 105 delegater fra Florida og 69 fra Michigan, men disse får bare en halv stemme hver på landsmøtet. Obama får med seg 67 delegater fra Florida og 59 delegater fra Michigan, også disse med en halv stemme hver.

Lørdagens vedtak innebærer at Obamas fortsatt har et solid forsprang i kampen om å bli partiets presidentkandidat i valget i begynnelsen av november. Obama leder over Clinton med 178 delegater.

Forandret mening

Det demokratiske partiet hadde i utgangspunktet ekskludert Florida og Michigan fra nominasjonsprosessen fordi de to delstatene trosset partiledelsen og framskyndet sine nominasjonsvalg mer enn tillatt.

Ingen av de to kandidatene førte valgkamp i delstatene, men Clinton satte sitt navn på stemmeseddelen i Michigan.

Hillary Clinton støttet opprinnelig straffen som ble ilagt de to delstatene. Men i ettertid har Clinton, som vant begge steder, argumentert hardt for at nominasjonsvalgene i de to delstatene skulle godkjennes, og at alle delegatene skulle tas med i regnestykket.

NOK EN SMELL: Hillary Clinton sakker akterut.
CHRIS KEANE