For første gang diskuteres det seriøst å gjenskape utdødde arter ved hjelp av DNA-teknologi. Et team ved Pennsylvania State University har beskrevet prosjektet i det anerkjente tidsskriftet Nature. Teamet har allerede oversikt over en stor andel av genene til mammuten, som døde ut for rundt 10.000 år siden.

Forskerne mener det vil være mulig å lage en ny mammut gjennom å manipulere genene til en afrikansk elefant. For om lag 10 millioner dollar kan prosjektet gjennomføres, mener forskerne.

Konkret ønsker de å endre genene til elefanten på 400.000 steder. Så stor er forskjellen på elefanter og mammuter.

Neandertalerne neste? Den samme teknologien kan brukes på andre arter som har dødd ut de siste 60.000 årene, som i praksis er «holdbarhetstiden» til arvestoffet DNA i hår, horn, hover, pels og fjær.

Forskere er i ferd med å skaffe seg full oversikt over genene til våre nære slektninger neandertalerne. Dermed kan det bli teknisk mulig å vekke også denne arten til live, skriver New York Times.

Neandertalerne var en menneskeart som levde i Europa så sent som for 30.000 år siden. Trolig ble de utryddet av de første moderne menneskene som innvandret til Europa.

Nesten som oss

Likhetene mellom neandertalerne og oss er store. Noen forskere regner dem som en underart av oss, Homo sapiens neanderthalensis, andre som en egen art, Homo neanderthalensis.

Neandertalerne brukte avanserte verktøy og våpen, begravde sine døde og lagde dyrefeller for å skaffe seg mat. Arvestoffet deres var 99,5 prosent likt vårt eget.

Bør vi så gjenskape arten, om vi har muligheten til det? En levende neandertaler ville gitt forskerne svar på mange spørsmål. For eksempel vet ingen om neandertalerne var i stand til å snakke.

Skaper strid

De etiske sidene rundt forskningen skaper allerede strid i USA. Særlig omstridt er metoden som forskerne ville brukt for å lage en neandertaler, nemlig å endre genene til et moderne menneske.

— Katolsk lære motsetter seg all kloning av mennesker, og all produksjon av mennesker i laboratoriet, så jeg kan ikke se hvordan noe av dette kunne være etisk akseptabelt når det gjelder mennesker, sier Richard Doerflinger til New York Times. Han er talsmann for de katolske biskopene i USA.

En annen metode vil skape mindre strid, mener dr. George Church, en kjent genteknolog ved Harvard-universitetet. Han ser for seg at genene til en sjimpanse kan modifiseres gradvis gjennom flere generasjoner. Til slutt ville en sjimpanse bære frem en neandertaler.

Bør forskerne vekke neandertalerne til live igjen? Si din mening i feltet under!

Hannover Zoo/Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia