Offentliggjøringen skjer senere denne måneden.

Museet er viet Berlin-muren, og håper tiltaket, som gjennomføres i samarbeid med Tysklands Røde Kors, skal bli til hjelp for familier som ikke vet hva som skjedde med deres kjære. Mange av dem kan ha blitt fengslet fordi de ble regnet som politiske opposisjonelle.

– Bare et lite antall av disse menneskene var krigsforbrytere. Flertallet var vanlige folk, mange av dem ungdommer, som ble utsatt for helt vilkårlige arrestasjoner og holdt fengslet uten at familiene deres fikk vite om det, heter det i en erklæring fra Berlin-museet.

Sovjetunionen drev et helt nettverk av fangeleirer i Tyskland i de første etterkrigsårene, det vil si fra 1945 til 1950. Flere av disse anstaltene var tidligere nazistiske konsentrasjonsleirer som de sovjetiske okkupantene overtok.

Opp til 180.000 mennesker kan ha passert gjennom leirene i løpet av tiden sovjeterne drev dem. Blant disse var det folk fra Estland, Hviterussland, Litauen, Polen, Russland, Tyskland, Ungarn, Østerrike og andre land, het det i torsdagens erklæring.