Navnene må gjøres kjent innen 3. mars, har dommer Jed Rakoff avgjort.

Det var nyhetsbyrået AP som brakte saken inn for rettsapparatet for å få navnene offentliggjort, meldte byrået selv fredag.

Dommer Rakoff har også besluttet at usensurerte avhør av fangene skal offentliggjøres. Avhørsutskriftene inneholder navnene på fanger som sitter fengslet på basen, og på fanger som tidligere har vært holdt på Guantanamo.

Rakoff avviste med sin beslutning regjeringens argumenter om at navnene på fangene bør holdes hemmelig for å beskytte de innsattes familier, venner og bekjente mot forlegenhet og hevn.

Forholdene på Guantanamo-basen er blitt kritisert av en rekke menneskerettsgrupper, og flere europeiske land forlangte nylig at fengselet stenges.