— Vi har ikke rett til å utrydde dyr bare fordi vi er i stand til det. Mennesket har en forpliktelse til å beskytte dyrene, mener han.

80 år gammel blir David Attenborough fremdeles fascinert av mangfoldet i naturen, og han lager fremdeles fjernsynsprogrammer. Vi har besøkt ham på hjemmebane i London og hørt ham gi hele menneskeheten en overhøvling.

— Den kommer opp. Den kommer opp. Ahhhh, der er den. Blåhvalen. Det største dyret som noensinne har levd på jorden.

Blåsten fra hvalen kommer opp rett ved gummibåten som av alle hestekrefter forsøker å følge etter blåhvalen. Fascinert, oppslukt og med vind i håret, snur David Attenborough seg mot kamera og nærmest skriker ut sin begeistring. Han lyser av glede over å være så nær en blåhval.

Begeistret formidler

I mer enn femti år har David Attenborough prøvd å videreformidle sin begeistring over naturens under

JPs Explorer-team har besøkt verdens mest kjente naturformidler og ivrig forsvarer av dyrenes rettigheter i London-bydelen Richmond. David Attenborough har levd det meste av sitt voksne liv i denne grå villaen med en liten hage full av dyrefigurer i stein. Dette har vært basen når han ikke har oppholdt seg på verdens mest avsides steder, klatret i tretopper, kjørt snøscooter i isødet eller lekt med gorillaer i jungelen.

Taxisjåføren ser litt rart på oss når vi forteller ham hvor vi skal. Da vi sier vi skal til David Attenborough lyser ansiktet hans opp i et stort smil. David Attenborough er kjendis også i nabolaget. På veien får vi blant annet høre hvor Richard Attenborough bor. Davids storebror er skuespiller og instruktør, og er kjent blant annet fra filmene «Gandhi» og «Jurassic Park».

Datteren Susan åpner for oss. Hun kommer ofte innom faren når han er hjemme. Attenborough har satt av tid til oss under forberedelsene til en ny tv-serie. I en alder av 80 år skal han snart ut og ta nye opptak.

Grundige forberedelser

David Attenborough overlater ikke noe til tilfeldighetene når han lager BBC-tv-serier som «Livet på jorden», «Pattedyrenes liv» eller «Planetens tilstand». Første skritt er å oppsøke forskere med mye kunnskap. For å forklare oss arbeidsmetodene sine, bruker han programmet med blåhvalen som eksempel.

  • Det er festet radiosendere til noen av hvalene, og forskerne kunne derfor forutse hvor hvalene ville komme opp. Vi sendte et fly som kunne lokalisere hvalene mens vi dro ut på havet i båt, forteller David Attenborough.

Han nekter selv å ta æren for sine suksesser på tv-skjermen som har satt standard for gode naturprogrammer. - For egen del kan jeg si at det ikke er så vanskelig, men det kreves virkelig talent. Ikke av meg, men av forskerne, piloten og han som styrer båten. Å styre båten langs hvalen og dra dit du tror den kommer opp, krever virkelig talent, slår David Attenborough fast.

Han legger ikke skjul på at hans egen fascinasjon er bakgrunn for mange av programmene. - Det er veldig tilfredsstillende å kunne lage tankevekkende programmer folk liker, med utgangspunkt i mine egne fantastiske opplevelser.

Dør raskere ut

For øyeblikket dør planter og dyr ut 700-1000 ganger fortere enn normalt, ifølge forskerne. I en verden der dyr stadig får vanskeligere levekår, er det kanskje nettopp kunnskap om og fascinasjon for dyr som kan redde dem fra utryddelse.

— Det er ikke det barn som ikke er interessert i dyr. Jeg er sikker på at alle mennesker er fascinert av dem, helt fra de blir født. Noen mister kanskje denne undringen og fascinasjonen fordi penger, reklame, ingeniørarbeid eller noe annet begynner å interessere dem mer, mener David Attenborough.

Mennesket har først og fremst et moralsk ansvar for tilstanden her på kloden, mener Attenborough. - Det er mange grunner til å redde dyrene, den viktigste er at naturen er et skattkammer vi også er en del av. Vi mister en del av oss selv hver gang vi lar en art forsvinne.

— I dag bor halve verdens befolkning i byer, utestengt fra naturen. Hvis man aldri oppholder seg i naturen, er man heller ikke bekymret for at den skal forsvinne. De forstår den ikke, og synes ikke naturvern er viktig.

Naturens sårbarhet

David Attenborough er utdannet zoolog. Etter han var ferdig med utdannelsen, kom han raskt inn i BBC. I begynnelsen laget han alle slags faktaprogrammer. For 50 år siden var naturprogrammenes oppgave å fungere som et slags leksikon. Et av de første programmene han laget var om å hente inn dyr til en dyrehage.

— I løpet av de årene jeg har laget TV-programmer, har verdens befolkning blitt doblet. Hvor bor de? Hvor reiser de? Hvor dyrkes maten deres? Svaret er at menneskene i min levetid har lagt verden under seg fullstendig.

— Noen sier problemene vil avta, og fødselstallene synker allerede i Europa. Dette er imidlertid ikke tilfellet i India og i mange afrikanske land. Fremtidsutsiktene på kloden er derfor: Temperaturen vil stige og vannstanden vil stige. Det er ingen tvil om at mange arter vil forsvinne, men naturen vil sannsynligvis tåle endringene bedre enn oss mennesker. Hva skal man for eksempel gjøre i London eller Nederland der man mister halvparten av det nåværende landarealet? Øystaten Tuvalu i Stillehavet vil forsvinne helt. Det vil ikke utvikle seg til noen økologisk katastrofe de neste tiårene, og mennesket vil tilpasse seg. Mangfoldet og livskvaliteten vil imidlertid bli klart dårligere.

Ingen skapergud

Så langt det er mulig forsøker David Attenborough å holde religiøse spørsmål utenfor naturprogrammet. Først og fremst for å unngå strømmen av rasende brev han mottar hvis han kommer inn på dette emnet.

Han legger ikke skjul på at han ikke tror det finnes en allmektig skapergud som kan redde naturen til slutt. Han pleier å fortelle historien om en fattig afrikansk gutt som hadde mark. En av dem kravlet til og med rundt i øyet hans. Ville en gud tillate en slik mark i øyet hvis han kontrollerte naturen? kommer det spørrende fra David Attenborough.

— Jeg tror ikke det finnes noen seriøse forskere i dag som ikke tror at det har skjedd evolusjon på jorden. Vanlige folk er normalt heller ikke i tvil. At det har skjedd en evolusjon er fakta, akkurat som vikingenes herjinger er det. Likevel er det alltid noen som hevder at det står i en bok at Gud skapte det første mennesket. Da mannen følte seg alene, skapte Gud kvinnen, og sa: «Sett i gang folkens, kos dere.»

— Det finnes faktisk folk som tror på dette, og de tror på det fordi noen har skrevet det ned.

Han går hardt ut mot folk som mener naturen er så komplisert at den ikke kan ha blitt skapt av noe annet enn en gud. Denne hypotesen er kjent som intelligent design. - Det er noen intelligente forskere som hevder at det ikke er mulig å forklare alt liv på jorden. Hvis man for 25 år siden hadde sagt at man kunne forklare oppbygningen til et menneske eller et dyr ved hjelp av et molekyl, ville ingen trodd på det. Jeg skjønner ikke hvorfor noe absolutt må være skapt av Gud hvis man ennå ikke har kommet frem til en vitenskapelig forklaring, sier Attenborough.

Tror på Gud

Selv om han er fullt overbevist om at evolusjonen styrer utviklingen i naturen, utelukker han ikke at det eksisterer en Gud: - Hvis man tror på Gud i form av en overnaturlig, mektig ånd, er det en filosofisk betraktning som ikke bygger på fakta, men på tanker. Det gjør synet på naturen helt annerledes.

David Attenborough er kritisert for å idyllisere naturen i programmene sine istedenfor å fokusere på problemene vi står overfor. I de nyere programmene har imidlertid kritikken av menneskenes ødeleggende utnyttelse av naturen blitt mer merkbar. Han erkjenner at han er blitt mer politisk rett på sak.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

MIKE ESKESTAD
MIKE ESKESTAD
MIKE ESKESTAD