«Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind, som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes at», heter det i Det gamle testamentet.

Det er av de største miraklene beskrevet i Det gamle testamentet og den jødiske Torah, da Moses med Guds hjelp delte Rødehavet og ledet jødene trygt over til den andre siden under flukten fra slaveriet i Egypt.

Matematikere

Men var det virkelig et mirakel? To russiske matematikere hevder at det finnes en naturlig forklaring.

I seks måneder har Naum Volzinger og kollega Alexej Androsov studert det som skjedde, regnet og regnet og kommet frem til at under de rette meteorologiske forhold var det mulig at Rødehavet ble delt i to. Resultatene er nylig publisert tidsskriftet til Det russiske vitenskapsakademiet.

Studiet fokuserer på at det ved det punktet hvor jødene startet kryssingen av Rødehavet fra nordsiden, ligger et rev. I bibelsk tid skal dette revet ha vært mye nærmere havoverflaten enn i dag.

— Hvis vinden (fra øst, red.anm.) blåste hele natten med en hastighet på 30 meter per sekund (noe som er tett på orkan styrke, red.anm.), ville revet blitt tørrlagt. Det ville ta jødene - det var 600.000 av dem - fire timer å krysse det syv kilometer lange revet som går fra kyst til kyst. Deretter ville vannet vende tilbake i løpet av en halv time, forklarer Naum Volzinger til St. Petersburg Times.

Og det var nettopp det som skjedde:

"Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da det led mot morgenen, vendte havet tilbake til sitt vanlige leie, og egypterne flyktet like mot det; og Herren styrtet egypterne midt ut i havet", forteller Bibelen.

Fysiske lover

Men om Volzinger og Androsov forklaring er den rette, betyr det at det ikke fant sted noe mirakel? Ikke slik Volzinger ser det.

— Jeg er overbevist om at Gud styrer verden etter de fysiske lovene, sier matematikeren til St. Petersburg Times.

En ny deling av Rødehavet er ikke særlig sannsynlig, mener de russiske vitenskapsmennene. Det er gjort inngrep i revet for å sikre passasje for større skip, dessuten er vannet langt dypere enn den gang Moses og jødene krysset de syv kilometerene. Hvis ikke det skulle skje et nytt mirakel da...

Andre Mosebok kapittel 14:21-22:

"Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind, som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes at. Og Israels barn gikk midt igjennem havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side."

Andre Mosebok kapittel 14:26-27:

"Da sa Herren til Moses: Rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da det led mot morgenen, vendte havet tilbake til sitt vanlige leie, og egypterne flyktet like mot det; og Herren styrtet egypterne midt ut i havet."