Nattjobbing kan øke brystkreftfaren med 40 prosent eller mer, viser en ny dansk undersøkelse.

Kvinnene i undersøkelsen er sysselsatt i bransjer der det alltid har vært jobbet utenfor vanlig arbeidstid, så som i hotell og restaurant, rengjøring og sjøfart.

For kvinner med hyppig nattarbeid ligger brystkreftfaren 40 prosent over gjennomsnittet. For kvinner som har hatt nattarbeid i mer enn seks år, er faren 70 prosent over snittet.

Farmasøyt Johnni Hansen i den danske kreftforeningen sier at noe av forklaringen kan ligge i at kvinner med nattarbeid får nedsatt produksjon av hormonet melatonin, som regulerer nattesøvnen og beskytter mot kreft.

I fjor viste en undersøkelse overhyppighet av kreft blant danske trafikkflygere og maskinister. Årsaken kan være tjeneste på nattruter og annen yrkesaktivitet som forstyrrer søvnmønsteret.NTB