Nasas ingeniører tester fergen, som står i rampen i Florida. Det tok åtte timer å flytte Atlantis fra monteringsbygningen til rampe 39B ved Kennedy Space Centre. Bakkekontrollen har satt 12. juli som oppskytingsdato.

Fergen skal bringe en russisk luftsluse til den internasjonale romstasjonen ISS. Hvis alt går etter planen vil slusen være ferdigmontert 26. juni.

Atlantis mannskap kommer til romsenteret neste uke for å være med på de siste test-aktivitetene.

Forsinket oppskytning Atlantis er forsinket fordi astronautene ombord i ISS har hatt flere problemer med løftearmen Canadarm2. Et ledd har vært defekt og under test i forrige slo kranen inn i siden på stasjonen. Oppskytingen av den russiske modulen kan ikke skje før robotarmen på ISS blir klargjort, fordi den skal brukes som monteringsverktøy.

Det ser nå ut til at Canadarm2 virker tilfredsstillende. Den kostet 600 millioner dollar og ble levert til romstasjonen for omlag en måned siden.

Romfergen Discovery reiser etter planene til ISS med et nytt mannskap i august.(Origo)