Nasa planlegger den første turen til Solens nærmeste planet, Merkur, på 35 år. Sonden Messenger (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging) skytes opp i mars 2004. Den når etter planen Merkur i april 2009. Mariner 10 er det eneste fartøyet som har vært i nærheten av planeten, i 1974.

— Sonden skal kretse planeten som kun er 58 millioner kilometer fra Solen, sier doktor Jay Bergstralh i Nasa til BBC News.

Merkur er blant de minst utforskede planetene. Den er imidlertid viktig for forståelsen av den indre delen av Solsystemet. Planeten har den høyeste tettheten blant dem alle og består antakelig for det meste av jern.

I fortiden kan den ha vært en kjempe med jernkjerne. En gigantisk kollisjon ser ut til å ha fjernet de ytre lagene og gjort den til den lille tette verdenen vi ser i dag.

Merkur er den eneste faste planeten ved siden av Jorden som har et globalt magnetfelt, og temperaturene varierer fra de høyeste i Solsystemet ved ekvator til de laveste ved polene.

Messenger skal blant annet undersøke årsaken til Merkurs tetthet og sammensetningen av overflaten. Sonden bærer med seg kamera, magnetometer og en rekke spektrometre.(Origo)