ISS-prosjektet, samarbeidet om den internasjonale romstasjonen, har allerede kostet fire milliarder dollar mer enn budsjettert. Nasa ønsker imidlertid fart i forskningsprosjektene på stasjonen, til tross for pengemangelen. Problemet er mangel av plass på ISS. Romferger midlertidig koblet til romstasjonen kan gi forskerne arbeidsrom, mener Nasa.

ISS har plass til tre beboere i sin nåværende form. Den mangler ekstra soveplass, og redningskapselen tar bare tre personer. Nasa har planlagt en boligmodul og et nytt redningsfartøy som skal øke kapasiteten til et mannskap på syv. Kostnadsoverskridelsene og budsjettkutt for neste år har imidlertid satt en stopper for planene.

En romferge kan tjene som både boligkvarter og redningsfartøy, og vil muliggjøre et mannskap på ti. Det trengs to astronauter til operasjon av ISS, og to til romfergen. Fem til seks astronauter kan dermed arbeide med eksperimenter.

Columbia, den eldste fergen, har rekord for antall dager i rommet. Den fløy i 18 dager i november 1996.

— Vi undersøker mulighetene for lengre fergeturer, sier Mike Hawes i Nasa ifølge Space.com.

Blant problemene ved lange romfergeturer er forsyningen av elektrisk kraft, og at mannskapet som blir påvirket av vektløshet ikke er i form til å lande fergen på Jorden.(Origo)