• I 2006 oppnevnte den irske regjeringen en kommisjon som skulle granske katolske presters seksuelle misbruk av barn. Kommisjonen, som var ledet av dommeren Yvonne Murphy, offentliggjorde sin rapport i november i fjor.
  • I rapporten slås det fast at den katolske kirken i Irland har skjult misbruk av barn i Dublin erkebispedømme fra 1975 til 2004.
  • 24 irske katolske biskoper møtte i februar pave Benedikt XVI i Roma for å diskutere hvordan kirken skal takle krisen.
  • Fire biskoper har allerede gått av, mens ytterlige fire har tilbudt seg å gå av.
  • Onsdag aksepterte paven avskjedssøknaden til biskopen av Cloyne, John Magee.
GÅR AV: Den irske biskopen John Magee går av etter sexavsløringene i hans bispedømme.