Det opplyste han på en pressekonferanse torsdag.

— Jeg reiser til Camp David i kveld og vil bruke de nærmeste dager til å tenke gjennom utskiftinger eller ommøbleringer av min administrasjon, sa Bush da han møtte pressen første gang etter valgseieren.

Men tidligere på dagen kom det sterke indikasjoner på at justisminister John Ashcroft kan være på vei ut med det aller første. Hans helsetilstand er ikke den beste, og avgangen kan komme temmelig raskt.

Bush gjentok at han vil bygge bro over til demokratene, som også har sagt de vil bidra til å lege sår og samle nasjonen etter splittelsene de siste årene. Men om flere demokrater vil bli med i en ny Bush-administrasjon, gjenstår å se.

Store utskiftinger?

Ingen venter store utskiftinger i regjeringen, men noen brikker kan være på plass når Bush innsettes som president for en ny periode 20. januar nest år.

Utenriksminister Colin Powell er en av dem som lenge har sagt at han ønsker å trekke seg for å være mer sammen med familien

Men det kan være at Powell ser spennende oppgaver i det fjerne og velger å bli på post.

Det gjelder i første rekke utviklingen i Midtøsten, der det hersker en viss forvirring om hvorvidt palestinernes leder Yasser Arafat er død.

Bush la på sin pressekonferanse vekt på planen fra 2002 om to stater - Israel og Palestina - side om side og i fred med hverandre.

— Dette er en plan vi arbeider med hele tiden, understreket Bush.

Han fikk spørsmål om en kommentar på bakgrunn av en melding om at Arafat var død, og Bush svarte prompte:

— Gud velsigne hans sjel. Nå blir det viktig å finne fram til fred i Midtøsten og skape demokrati for palestinerne, sa han.

Det er ingen hemmelighet at det har vært visse uoverensstemmelser mellom Bush og Powell om Midtøsten, der Powell har stilt seg mer kritisk til Israel statsminister Ariel Sharon.

Rumsfelds stilling

I tillegg til Powell og Ashcroft har det også vært visse spekulasjoner om at transportminister Norman Mineta vil forlate regjeringen. Han er demokrat, og Bush vil dermed få mulighet til å utpeke en ny demokrat, eller muligens flere.

Derimot er det få som nevner muligheten for at Donald Rumsfeld blir skiftet ut. Pentagon og Powell har ikke alltid vært på bølgelengde, og Rumsfeld har vært en pådriver i Irak. Bush vil kanskje beholde ham for ikke å skape usikkerhet omkring Irak-krigen.

Det har også vært forlydender om at sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice ønsker seg tilbake til Stanford-universitetet i San Francisco. Hun er den blant staben i Det hvite hus som står Bush nærmest, og er nesten som familiemedlem.

Men Bush understreker at han har hatt en sterk regjering i første periode og vil ikke svekke den når han nå tar fatt på en ny periode.

— Men jeg vet det er en beinhard jobb å være en del av administrasjonen, og jeg må også ta det med i de vanskelige vurderinger jeg nå må gjøre, understreker presidenten.

Likevel - det skal svært mye til for å si nei, hvis USAs president ber om støtte i det vanskelige arbeidet som nå skal gjøres.

Utenrikspolitisk er det i første rekke Irak, kampen mot terror, Midtøsten-konflikten og forholdet USA-Europa.

REUTERS