Etter flere måneder med forhandlinger skal Russland og USA nå være svært nær enighet om en ny nedrustningsavtale.

Den eksisterende avtalen, START, går ut 5. desember, og det har vært knyttet spenningen til om USA og Russland ville rekke å få på plass en ny avtale innen den datoen. Men både i Moskva og Washington kommer det nå signaler som tyder på at ny avtale allerede er innen rekkevidde.

-Vi har gode muligheter til å bli enige om en ny avtale, fastsette nye nivåer for antall våpen og kontrollmekanismer, samt signere et juridisk bindende dokument innen nyttår, heter det i en uttalelse fra den russiske presidenten Dimitri Medvedev lørdag.

Men ifølge den amerikanske avisen The Washington Post håper Obama-administrasjonen at de kun er snakk om dager før partene i forhandlingen får et «gjennombrudd».

Grunnen til optimismen i USA er at landets nasjonale sikkerhetsrådgiver James Jones nylig returnerte fra Moskva og rapporterte om at russerne hadde stilt seg positive til USAs forslag.

Å sikre en arvtaker til START-avtalen fra 1991 blir sett på som et viktig steg mot president Obamas uttalte mål om en verden uten atomvåpen.

Russland og USA har til sammen 95 prosent av verdens atomvåpen.