De fem vetomaktene i Sikkerhetsrådet – USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina – har de siste dagene hatt hyppige møter for å komme fram til et felles forslag.

De vestlige stormaktene har kommet med et utvannet forslag som tirsdag kveld ble delt ut til alle de femten medlemslandene i Sikkerhetsrådet.

Storbritannia og Frankrike, som fremmer forslaget, håper det kan bli vedtatt allerede onsdag, men Kina og Russland har fortsatt innvendinger mot enkelte punkter. De fem vetomaktene møtes en gang til onsdag morgen, før saken kommer opp i plenum i Sikkerhetsrådet.

Torsdag møtes utenriksministrene fra de fem landene pluss Tyskland i Berlin for å bli enige om en felles langsiktig strategi for å få Iran til å slutte med sin omstridte anrikning av uran, en nøkkelteknologi for framstilling av atomvåpen.

Iran hevder selv at deres atomprogram bare er til sivile, fredelige formål.

Resolusjonsforslaget slår fast at Iran må kutte all anriking av uran, følge påleggene fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA og gi inspektører fra IAEA full tilgang til sine atomanlegg.

Men Russland og Kina har nektet å true med sanksjoner mot Iran. De har også motsatt seg omtale av Irans atomprogram som «en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet», fordi det vil være en nøkkelformulering for FN-sanksjoner.

Det er også en viss uenighet om hvor lang frist Iran skal få med å rette seg etter atomenergibyråets krav.