PIERRE COLLIGNON

Resultat: Alliansens sivile hovedkvarter blir utslettet, 40.000 mennesker mister livet, sykehus bukker under for presset fra hundretusener av sårete, panikk brer seg over hele Europa, og kursene på verdens børser raser.

Slik så et fryktinngytende tankeeksperiment ut da EU-ambassadører og toppdiplomater i forrige uke deltok i en lukket høring om trusselen for at al Qaida en dag skal få fatt i atomvåpen. De var invitert av den amerikanske tenketanken Center for Strategic and International Studies (CSIS), som ville ha budskapet hamret inn med virkningsfulle midler. En video og pc-simulasjoner illustrerte hvor omfattende ødeleggelser selv en beskjeden atombombe kunne føre til, hvis angrepsmålet var NATO-hovedkvarteret i utkanten av Belgias hovedstad.

Forebyggende arbeid

Poenget er at det ikke er stort å gjøre når først katastrofen inntreffer. Likegyldig hvor gode sivile beredskapsplaner man har, vil tapstallene være enorme, og derfor gjelder det å forebygge. CSIS arbeider tett med tidligere senator, demokraten Sam Nunn, som i begynnelsen av 1990-årene fikk politisk støtte til et storstilt amerikansk program for å sikre og demontere atomvåpen i Russland og andre tidligere Sovjet-republikker. Ifølge Sam Nunn har 11. september vist at det bør gjøres enda mer for å overvåke de gamle lagrene med radioaktivt materiale og våpendeler.

— Det er godt innenfor al Qaidas operasjonelle kapasitet å rekruttere den tekniske ekspertise som skal til for å bygge et primitivt atomvåpen. Den vanskelige delen handler om å skaffe kjernefysisk materiale, men vi gjør det slett ikke vanskelig nok, sa Sam Nunn på en pressekonferanse etter seminaret i Brussel.

EUs utenrikssjef, Javier Solana, og NATOs generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer, deltok også i atomhøringen.

— Trusselen om katastrofal terror er ikke begrenset til USA eller Midtøsten. De nye terrorbevegelsene synes å være villige til å bruke ubegrenset vold og forårsake massive tap, sa Javier Solana.

Pass på atomvåpnene!

G8-landene lovet i 2002 å gi et samlet beløp på 20 milliarder dollar for å bremse spredningen av atomvåpen og overvåke de gamle sovjetinstallasjonene. CSIS og Sam Nunn beklager seg over at en stor del av pengene aldri er blitt bevilget siden. De råder til at det settes i verk skjerpet overvåking omkring alle lagre av radioaktivt materiale som kan brukes til våpen, også på universiteter. Russiske atomforskere må også tilbys nye jobber, og så må det samarbeides langt tettere mellom landenes etterretningstjenester for å spore tyverier av uran og plutonium. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) kan også spille større rolle i overvåkingen.

— Sikkerheten rundt de taktiske atomvåpnene i Russland er bestemt ikke god nok. Det er en risiko for at de faller i hendene på feil personer, men risikoen for terrorangrep med biologiske våpen er kanskje enda større, sier en EU-ambassadør som var med på høringen.

Han henviser til de nylige avsløringene av bombeplaner mot NATO-toppmøtet i Istanbul i juni og bombene i Aten, hvor OL avholdes i sommer:

— Vi får høre at det hele tiden forhindres angrep, noen hører vi kanskje slett ikke om. Spørsmålet er når det vil lykkes terroristene å slå til igjen. Og med hvor stor effekt?