Se video øverst i saken

The fiscal cliff — budsjettstupet - er en hendelse som utløses av at politikerne i Washington ikke klarer å bli enige om hvordan de skal løse landets fremtidige budsjettunderskudd og gjeldsproblemer.

President Barack Obama har avsluttet juleferien tidlig og returnert til Washington for å være klar for forhandlinger opp mot deadline nyttårsaften. Senatets medlemmer kom tilbake til hovedstaden torsdag for å jobbe med en løsning, og representantenes hus skal møtes over helgen.

To ting på en gang

Selve stupet er de to første dagene i januar. Da skjer to ting på en gang: skattene stiger og store kutt i statsbudsjettet trer i kraft. Mange har advart om at dersom politikerne lar dette skje, kan den amerikanske økonomien gå inn i øyeblikkelig resesjon. Man frykter også for en smitteeffekt på børsene verden over.

Mange har advart om at dersom politikerne lar dette skje, kan den amerikanske økonomien gå inn i øyeblikkelig resesjon

Hvorfor skjer dette akkurat nå?

La oss ta skattelettene først:

George W. Bush innførte to runder med midlertidige skatteletter som president, i 2001 og 2003. Før kuttene var maksskatt 39,6 prosent. Etter kuttene var den 35 prosent, og slik har det altså vært i snart ti år.

Men kuttene hadde en utløpsdato i 2010. Da var USA midt i finanskrisen, og Kongressen forlenget kuttene for alle. Nå er denne forlengelsen over.Republikanerne vil gjøre skattelettene permanent for alle. Men Barack Obama og Demokratene vil bare gjøre dem permanent for de som tjener mindre enn 250000 dollar i året. De vil med andre ord at skattene skal stige for de rikeste, tilbake til nivået de var på da Bill Clinton var president.

Krangler om skatt for rike

Dette er vanskelig for republikanerne å gå med på, fordi de har sverget at de aldri skal stemme for å heve skattene. Like før jul nærmet partene seg hverandre litt, da formannen i Representantenes hus John Boehner foreslo at alle som tjente under 1 million dollar skulle få beholde skatteletten. President Obama på sin side høynet taket til 400000 dollar.

Men mange av republikanerne ville ikke engang godta Boehners forslag, og forhandlingene gikk i stå.

Skattene øker dermed for alle fra 1. januar dersom ingenting blir gjort.

Når det gjelder kuttene i budsjettet har dette en annen bakgrunn. Det hele begynte sommeren 2011. Da nådde den amerikanske staten det såkalte gjeldstaket. Dette er en mekanisme som fungerer litt som en betalingsgrense på en konto. Du kan for eksempel sette et tak på 100000, som betyr at dette er det største beløpet du kan betale ut. Hvis du da får en regning på 150000, må du øke betalingsgrensen. Når den amerikanske staten når gjeldstaket, må Kongressen stemme for å heve taket slik at staten skal kunne betale ut penger til sine kreditorer og betjene gjelden sin.

Nære på

Men sommeren 2011 nektet republikanerne å heve gjeldstaket, fordi de mente det var uansvarlig for USA å ta opp mer gjeld (selv om gjeldstaket teknisk sett gjelder betaling av gjeld som allerede er tatt opp og godkjent gjennom statsbudsjettet). Det førte nesten til at landet misligholdt gjelden sin.

For å unngå mislighold, ble de to partiene enige om å sette ned en kommisjon som skulle komme med forslag til hvordan de kunne redusere gjelden på lang sikt. Dersom partiene ikke godtok forslagene til kommisjonen eller klarte å finne en felles løsning selv, skulle det inntreffe automatiske kutt gjennom en prosess kalt sequestration, som ble vedtatt som lov.

I denne loven står det at gjeldstaket automatisk kan økes, men at dette også vil medføre automatiske budsjettkutt over det neste tiåret, fra 2. januar 2013 til utgangen av 2021. Pensjon og helseforsikringen Medicare, samt lønn til militært personell og en del andre utgifter er unntatt kuttene. Kuttene vil være fordelt likt mellom forvar og ikke-forsvar, på ca 55 milliarder hver i året.

Ifølge en rapport fra Det hvite hus vil kuttene i forsvaret blant annet føre til svekket beredskap, mindre investeringer i nytt utstyr, forskning og utvikling, og dårligere service for militærfamilier.

Når det gjelder kutt i andre deler av budsjettene, skriver Det hvite hus at det blant annet vil gå ut over statens investeringer utdanning, og redusere antall offentlige stillinger i en rekke etater, og gå ut over alt fra flysikkerhet til miljøvern og støtte til fattige familier.

Diskuter saken under:

MØTTE PRESSEN: Barack Obama kommer med uttalelse om forhandlingene. Bildet ble tatt fredag i presserommet i Det hvite hus.
SCANPIX
SISTE FORSØK: Republikanernes leder i Representantenes hus John Boehner er en sentral figur i pokerspiller som nå foregår i Washington. Her er han på vei til et møte med president Obama og kongressledere fredag.
SCANPIX