Labour-representanten Tim Dalyell sa at bruk av napalm også ville være mindre skadelig for miljøet.

— Napalm ødelegger skrottene på 60 minutter, mens et vanlig bål tar tre dager. Ved å bruke napalm får man ikke dioksiner som biprodukter av brenningen av gamle jernbanesviller eller gummidekk, sa Dalyell.

Dalyell mener at grunnen til at det ikke tidligere er blitt vurdert å bruke napalm er minnene fra Vietnamkrigen, der det ble brukt av USA.

NTB