• Følg også vår «poll of polls» — basert på en rekke amerikanske meningsmålinger. Se grafikk i toppen på siden.Målingen til Washington Post og ABC onsdag viser at Obama leder med 9 prosentpoeng over McCain. 52 prosent av dem som tror de vil delta i valget, sier de vil stemme på Obama, mens 43 sier de støtter McCain.

Den siste meningsmålingen er gjort mens finanskrisen toppet seg da finansminister Henry Paulson og sentralbanksjef Ben Bernanke la fram en krisepakke for å redde finanssystemet fra sammenbrudd.

Tirsdag ble det lagt fram en rekke nye målinger i viktige svingstater som viste framgang for Obama. De kom dagen etter en CNN-måling som viste at dobbelt så mange la skylden på finansmiseren på republikanerne enn på demokratene.

Målingene til Quinnipiac viser at Obama har tatt en ledelse over McCain i Colorado på 49 til 45 prosent, i Michigan på 48 til 44 prosent, i Minnesota på 47 til 45 prosent og Wisconsin på 49 til 42 prosent.

I alle fire stater sa de spurte at økonomien er det viktigste tema i valgkampen, og i tre av statene sa de at Obama har best forutsetninger for å håndtere økonomien.

Hvem er best egnet til å overta som amerikansk president? Si din mening her!

RICK WILKING