JAN LUND

Fokus er skiftet fra de døde til de levende. Nå settes alle krefter inn på å hjelpe de overlevende.

I Indonesia ble de uidentifiserte dødsofrene tømt i fellesgraver ved hjelp av gravemaskiner. I India og på Sri Lanka blusset likbålene langs kystene og i de landsbyene der det fortsatt var folk.

I havet og strandkantene lå det stadig tusenvis av lik, mens regjeringer og internasjonale hjelpeorganisasjoner kjempet for å komme de levende til hjelp, forhindre utbrudd av epidemier og få et overblikk over katastrofens omfang.

Antall omkomne eksploderte igjen i går. Nå lyder de offisielle tall på 80.000, men Røde Kors frykter at det snart vil overstige 100.000.

De menneskelige omkostninger er ufattelige. Ødeleggelsene enorme. De økonomiske tap ekstreme. Verdens største forsikringsselskap, det tyske Munich Re, vurderte i går skadenes omfang til 13 mrd. dollar — ca. 75 mrd. kr. I det regnestykket er ikke de indirekte omkostninger tatt med - de som kommer i forbindelse med gjenoppbyggingen av tilværelsen for de omkring fem millioner menneskene som ifølge de foreløpige beregningene har mistet hus, hjem og levebrød.

Fra hele verden strømmer hjelp og sympati inn. Land som USA, Japan, Australia og Saudi-Arabia donerte store pengebeløp til hjelpeoperasjonen, der nå har karakter av verdenshistoriens mest omfattende. USA besluttet i går å sende hangarskip til regionen som ledd i hjelpearbeidet.

David Nabarro fra Verdens helseorganisasjon WHO mener at det viktigste nå er å sikre «at den riktige hjelpen når de riktige menneskene på det riktige tidspunkt».

I Europa begynner katastrofens omfang å gå opp for folket, etter hvert som ferieflyene vender hjem. I de rammete områder skjer det etter hvert som det lykkes å nå frem til de isolerte områdene utenfor turistindustriens sentre.

Antall døde og skadde vil stadig stige dramatisk i Indonesia, Sri Lanka, India - og muligens Somalia. FN har først i løpet av det siste døgnet fått adgang til Somalia og snakker nå om hele landsbyer som er forsvunnet. I Indonesia er katastrofens ufattelige konsekvenser først nå begynt å demre, fordi det rammete områder fra før var isolert på grunn av opprør og geriljakrig. Hele provinshovedstaden Bandar Aceh ligger i ruiner. Det samme gjør hundrevis av landsbyer uten kontakt med omverdenen.

På den indiske øygruppen Andamanene og Nicobarene er en tredel av befolkningen og et ukjent antall turister omkommet. De flate øyene ble rammet både av jordskjelv og flodbølgen. Et indisk flåteanlegg ble skyllet vekk og hundrevis av offiserer og menige drept. Øyene ligger flere dagers seilas fra det indiske fastlandet. Det er fremdeles ikke opprettet kontakt med mange av øyene. Mange av dem ligger under vann - her er det ingen levende å telle.