LARS FROM

Folketallet stiger konstant — og vil trolig gjøre det i mange år fremover.

40 prosent økning

Hver femte dag blir det for eksempel en million flere mennesker på kloden. Det blir til 76 millioner i året. Og ifølge FNs siste prognose vil vi i 2050 være nesten 9,1 milliarder mennesker, en økning på ikke mindre enn 40 prosent.

— Vi har regnet oss frem til at vi 19. desember passerte 6,5 milliarder mennesker på Jorden. Men selve datoen er litt usikker fordi man i mange land, blant andre også mange høyt utviklede land som Tyskland og Storbritannia, bare svært sjelden gjennomfører egentlige folketellinger, forklarer Thomas Beuttner.

— Det er særlig befolkningene i Afrika og Asia som øker kraftig, mens det blir færre europeere. Ifølge vår siste prognose vil Afrika ha den høyeste veksten de neste 45 årene, mens folketallet i Europa vil synke særlig på grunn av fallende folketall i Russland, Ukraina og andre østeuropeiske land.

Størst vekst i u-land

Ifølge FN vil klart mest av den fremtidige befolkningsveksten komme til å foregå i fattige u-land med den kraftigste veksten i land som Burkina Faso, Burundi, Tsjad, Kongo, Den demokratiske republikken Kongo, Timor-Leste, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger og Uganda. Man forventer således at de 5,3 milliarder mennesker som i dag bor i de fattigste landene, i løpet av de neste 45 årene vil øke til 7,8 milliarder. Dermed vil fattige land komme til å utgjøre en enda større del av verdens befolkning. I dag bor 81 prosent av menneskene på kloden i utviklingsland, i 2050 vil det være 86 prosent.

For oss europeere er det spesielt interessant at Europas folketall fra i dag og frem til 2050 vil skrumpe med 75 millioner, mens utviklingen i USA går stikk motsatt vei. Det vil komme 107 millioner flere amerikanere og canadiere til i løpet av de neste 45 årene. Noe som kanskje kan forskyve den nåværende maktbalansen enda mer i retning USA.

Ung befolkning i USA

— Når man ser på de enkelte lands befolkninger, har USA en stor fordel i forhold til Europa, fordi deres befolkning forblir ung, mens folk i Europa blir eldre og eldre. Det skyldes bl.a. at USA har mange immigranter fra hele verden, liksom amerikanske kvinner generelt føder flere barn enn europeiske. Den høyere fertiliteten i USA henger sammen med at naboene får flere barn, akkurat som de andre medlemmene i en amerikansk familie gjør, mens mange par i Europa slett ikke får noen barn - for eksempel får en tredjedel av alle tyske kvinner aldri barn, konstaterer Thomas Beuttner, selv tysker.

Trenger innvandrere

Innvandrerne er et kontroversielt tema, men Thomas Beuttner er ikke i tvil om at økt innvandring i Europa ville hjelpe på noen av de store problemene som Europa står foran de kommende årene.

— Økt innvandring kan ikke løse alle problemer, men det kan gjøre noen av dem mindre alvorlige. Og effekten av økt innvandring er større enn mange politikere ønsker å innrømme. Hvis ikke de europeiske befolkningene skal ende med å få en svært høy gjennomsnittsalder, trenger vi et langt større antall innvandrere, liksom innvandring kan avhjelpe litt av vårt problem med at kvinnene i Europa føder for få barn. Helt kan imidlertid økt innvandring ikke løse problemet. Men hvis vi ikke hadde hatt alle innvandrerne vi allerede har, ville fertilitetsproblemet vært enda større, mener Thomas Beuttner.

I gjennomsnitt blir det i hele verden i dag født 2,65 barn pr. kvinne mot 5 barn pr. kvinne i perioden 1950-1955. I de fremtidige prognosene anslår FN at tallet vil synke til 2,05 i 2050. I den statistikken vil bl.a. Øst- og Sør-Europa trekke godt ned, fordi kvinnene her i gjennomsnitt i dag bare får ca. 1,3 barn pr. kvinne - hvilket er langt mindre enn det skal til for bare å opprettholde folketallet. Også et land som Kina trekker ned, da fertiliteten i Kina i dag ligger på 1,7.

EPA/METEOSAT/SCANPIX