— Vi fikk henvendelser fra flere som ønsket å hjelpe beboerne med å finne nytt bosted. Noen av dem som tok kontakt med oss hadde boliger til leie, mens andre kunne ta personer inn i sin egen bolig, forteller Jostein Hestnes, etatssjef for sosialtjenesten i Bergen kommune.

Mandag 12. mars skrudde BKK av strømmen i det ulovlige hybelhuset i Vestlundveien, på grunn av ubetalte strømregninger.

Det var dråpen som fikk kommunens beger til å renne over. Huset skulle tømmes så raskt som mulig, og i mellomtiden kunne kommunen sørge for at strømmen ble skrudd på igjen.

Bisto alle som trengte det

— En del klarte å finne ny bolig selv gjennom bekjente eller på andre måter, mens andre fikk hjelp av sosialtjenesten i Fyllingsdalen, forteller Hestnes.

Mange ble innkvartert i midlertidige boliger og på pensjonater til over helgen.

— Alle beboere som ønsket hjelp til å finne bolig, fikk bistand av oss, sier Hestnes.

Allerede i løpet av uken hadde alle beboerne flyttet ut, og strømmen ble slått av for godt.

— Nå er huset tømt, og naboene og andre er fornøyde, sier huseier Thomas Jensen.

Jobber videre med salg

Vestlund Park, som eies 100 prosent av Jensen, kjøpte eiendommen av Helse Bergen i 2007. Den gang betalte firmaet 20 millioner kroner for tomten.

I februar i år ble eiendommen lagt ut for salg, med en takst på 90 millioner kroner. I prospektet begrunnes verdien av eiendommen med at området nå blir omregulert til boligformål:

«Det er i utgangspunktet foreslått regulering med et samlet bruksareal på 19.500 kvm bolig med tilhørende garasje under bakkenivå. Det er foreslått fordelt på 165 leiligheter».

— Jeg regner med at dette snart går gjennom, sier Jensen.