LASSE NØRGAARD, Chiang Mai

«En spennende jobb med store utfordringer».

Nei, der er ikke tale om den sedvanlige floskelen for en salgsassistent i et norsk forsikringsselskap, men om posten som verdens toppembetsmann: De Forente Nasjoners generalsekretær.

De 192 medlemslandene har ofte demonstrert at de ikke er spesielt forente. Mange lande ønsker en sterk diplomat, som Dag Hammarskjøld og Kofi Annan. Andre — med amerikanerne i spissen - ønsker seg en dyktig administrator. En administrator som ikke blander seg inn i politikk.

De største utfordringene de første månedene vil være krisen i Darfur, atomspørsmålet i Iran og reformer i organisasjonen. En organisasjon noen ser nedlagt eller erstattet av et annerledes globalt organ, mens andre mener den er den eneste og siste garantien for global ansvarlighet og samarbeid.

Men tross alle utfordringene skorter det ikke på kandidater til å overta etter Kofi Annan. Til nyttår trekker Annan seg tilbake etter to femårs perioder som FNs generalsekretær.

Asia er overbevist om at den neste generalsekretæren skal komme fra verdens folkerikeste kontinent. Ikke siden U Thant fra Burma, som trådte tilbake i 1971, har en asiat innehatt denne posten. Men det er ikke gitt at stillingen som generalsekretær nødvendigvis skal gå på omgang blant verdensdelene. Flere land har tilkjennegitt at man heller bør velge den beste kandidaten uansett hvor han eller hun kommer fra.

Selv om mange land har gitt uttrykk for at det ville være godt at få valgt FNs nye generalsekretær innen utgangen av oktober, kan valget trekke ut til langt i desember. Der er derfor mulig for at en av de svakere kandidatene kan bli styrket i det politiske spillet, eller at det dukker opp en helt ny kandidat.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

KIM KYUNG-HOON