• Heller kaos enn et dårlig kompromiss, erklærer nei-velger Catherine Rosane. Men i denne valgkretsen i Paris later hun til å ende i mindretall.

FRANK M. ROSSAVIK

HEIDI TAKSDAL SKJESETH

frank.rossavik@skynet.be

Paris

42 millioner franskmenn kan i dag si ja eller nei til EUs grunnlovstraktat, og tidlige indikasjoner tyder på at flere enn ventet bruker stemmeretten.

Det er «normalt» noe ja-siden vil vinne på. Derfor er spenningen stor: Kan president Jacques Chirac og andre tilhengere av traktaten gjøre meningsmålingene til skamme, og være flest når det gjelder?

Våre stikkprøver i et valglokale i Parisý 13. bydel i dag, ga i alle fall et overbevisende ja-flertall. 23 av de vi spurte, og som var villig til å avsløre hvilket kryss de satte, hadde stemt ja. 11 stemte nei, og en stemte blankt. Det gir heidundrende 67,7 prosent ja — men nei-siden har altså ledet i Frankrike som helhet i flere uker.

Kretsen i 13. bydel er normalt ganske venstreorientert, får vi vite, men det sier ikke mye. Både høyre og venstre er jo splittet i synet på grunnlovstraktaten.

— Oui! Oui! Vi har vært for Europa siden byggingen startet, og denne traktaten vil bidra til sterkere samling. Det er riktig at traktaten er litt vel markedsliberalistisk, men de andre sidene ved den veier tyngre for oss, sier Christiane Monniér og datteren Christel Vatasso. Men Catherine Rosane, medlem av Attac, stemmer altså nei.

— Jeg stemmer et sosialistisk nei til mer markedsøkonomi i EU, og bestemte meg for flere uker siden.

— Men vi hadde party i går, og holdt prøveavstemning. Da sa 80 prosent ja. Det er nok fordi vi har en rik og elitistisk omgangskrets, ler hun sammen med sin amerikanske mann, som ikke har stemmerett - men som forsikrer at han hadde stemt ja hvis han hadde hatt sjansen. Ellers var det altså dobbelt så mange «oui» som «non» der vi stod og spurte pent.

Denne felles erklæringen fra en familie på fire kan glede ethvert europahjerte:

— Vi er en ja-familie, vi vil støtte EUs utvikling - alltid!

NON: - Jeg stemmer et rødt nei til mer markedsliberalisme, sier Catherine Rosane, her sammen med sønnen Paul.
Juha Roininen
OUI: - Oui, oui, selvfølgelig! Ingen tvil hos Christiane Monniér og datteren Christel Vatasso, mens junior Lilo Quinel fortsatt er noen år fra å få stemmerett.
Juha Roininen