— Gerd Liv Valla burde drøftet utspillet om bombingen i sekretariatet før hun går ut mot bom-bingen av Afghanistan, sier Leif Sande til bt.no.

Saken ble drøftet der for en god uke siden, og et forslag fra Per Østvold om å gå ut mot bombingen av Afghanistan ble ikke vedtatt. Leif Sande sier til bt.no at han likevel ikke mener at LO-lederen bør trekke uttalelsene tilbake.

LO-leder Gerd-Liv Valla sier, ifølge NRK, at bombingen har krevd for mange uskyldige liv og bør stanses. - I den formen som krigen nå har, mener vi det må gjøres noe for å endre på den, sier Valla.

Leif Sande, forbundsleder i NOPEF, mener Vallas uttalelse bryter med LO-sekretariatets vedtak. Han reagerer på at LO-lederen går ut offentlig med sine personlige meninger om krigen.

— Jeg reagerer på at Gerd-Liv Valla nå går mot bombing av Afghanistan, på tvers av LO-sekretariatets vedtak som understreker nødvendigheten av å ta et oppgjør med terrorisme, sier NOPEF-leder Leif Sande i en melding fra NOPEF.

— I NOPEF har vi ikke behandlet Afghanistan-spørsmålet, men ledelsen har full tillit til myndighetenes håndtering av saken. Jeg mener det er dårlig organisasjonspraksis at LOs leder går ut på egen hånd, etter at sekretariatet har gjort et så klart vedtak, sier Sande.

BOMBESTRID: Det er uenighet i LO om en skal støtte bombingen av Afghanistan eller om den nå bør stanses. Disse afghanske barna søker skjul bak en teltduk nord i Afghanistan. (Foto: Scanpix/Reuters)