Kydland deler prisen med amerikaneren Edward C. Prescott.

Kydland jobber til daglig i USA, men er professor II ved Norges Handelshøyskole, der han er tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for foretaksøkonomi.

Var på NHH

Tilfeldigvis var han i Bergen da han mottok nyheten om nobelprisen.

— Jeg er i Bergen for å holde to forelesninger. Midt i forelesningen fikk jeg beskjed om prisen. Jeg måtte jo bare si fra til studentene og avbryte for å ta imot alle telefonene. Studentene klappet og gratulerte meg, sier Kydland til bt.no.

— Jeg er kjempeglad, men det var jo litt dumt å måtte avlyse forelesningen, legger Kydland til. Han er svært overrasket over tildelingen.

— Enkelte har sagt til meg at vi var aktuelle som prisvinnere, men jeg har ikke tatt det så alvorlig. Det burde jeg kanskje gjort, sier 61-åringen.

Makroøkonom

Sammen med Prescott får han prisen for «sine bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori, den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturenes drivkrefter», heter det i begrunnelsen.

De to prisvinnerne har gitt grunnleggende bidrag på disse områdene som har fått stor betydning, ikke bare for makroøkonomisk analyse, men også for praktisk penge- og finanspolitikk i mange land.

Da Kydland fylte 50 år, skrev kolleger følgende i sin hyllest i BT: "Finn Kydland har høstet stor internasjonal anerkjennelse for sine banebrytende bidrag til sosialøkonomisk grunnforskning, til dels i samarbeid med Prescott. Mest kjent er deres bidrag til teorien om økonomisk politikk og konjunkturteorien. Denne forskningen har rettet søkelyset mot fundamentale problemer forbundet med myndighetenes makroøkonomiske styringmed sikte på å stabilisere konjunkturutviklingen. Videre har den kastet nytt lys over sammenhengen mellom teknologiske og strukturelle endringer og konjunktursvingningene".

Fra Rogaland

Kydland er 61 år gammel. Han er født i Ålgård og oppvokst i Gjesdal kommune i Rogaland. Han tok siviløkonom-eksamen ved NHH i 1968, og jobbet fast i tre år på Handelshøyskolen på 70-tallet. De siste 11-12 årene har han vært tilknyttet lærestedet som såkalt professor II, det vil si på deltid.

Kydland er nylig startet i ny jobb ved University of California i Santa Barbara, etter å ha vært professor i økonomi ved Carnegie Mellon-universitetet i Pittsburgh siden 1978. Men han var altså i Bergen da beskjeden om nobelprisen kom.

OVERRASKET PRISVINNER: Finn E. Kyldand forelste på Handelshøyskolen da han fikk vite om nobelprisen. I løpet av kort tid ble han omringet av media.
SCANPIX
FÅR NOBELPRIS: Professor Finn E. Kydland.
NHH