«Spredning av ballistiske raketter utgjør en økende trussel mot alliansens styrker, territorium og befolkning. Rakettforsvar er en del av et bredere svar for å møte denne trusselen.

Derfor erkjenner vi det substansielle bidraget til beskyttelse av allierte mot langtrekkende ballistiske raketter, som den planlagte utplasseringen av Europa-baserte kapasiteter i USAs rakettforsvar vil gi.

Vi undersøker måter å koble denne kapasiteten sammen med NATOs pågående bestrebelser for å etablere et rakettforsvar, som en måte å sikre at dette vil bli en integrert del av enhver rakettforsvarsarkitektur for hele NATO-området.

Sett i lys av prinsippet om den udelelige sikkerheten, og også NATO-solidariteten, ber vi NATOs faste ambassadører om å utvikle alternativer for en omfattende rakettforsvarsarkitektur som dekker alt territorium og befolkningen i de områder av alliansen som ikke dekkes av USAs system.

Dette skal legges frem for toppmøtet i 2009, som bakgrunn for enhver fremtidig politisk beslutning.»