Utenriksminister Hillary Clinton vil på torsdagens NATO-møte presse på for en ny, omfattende strategi og økt solidaritet i Afghanistan. Ingenting tyder på mer hjelp fra Europa.

På defensiven

Etter mer enn syv års krig er det ikke lykkes for den vestlige fredsstyrken på over 55.000 soldater å bremse de voldsomme angrepene fra Taliban og al Qaida, som tvert imot de siste måneder har trappet opp kamphandlingene.

Stadige drap på soldater kaster en tung skygge over torsdagens utenriksministermøte i NATOs hovedkvarter i Brussel der USAs nye utenriksminister, Hillary Clinton, for første gang møter sine 25 kolleger.

Ny strategi

Det ventes at Hillary vil gjenta president Barack Obamas krav om at nølende europeiske allierte må vise større solidaritet og sende flere soldater til Afghanistan, slik USA ønsker.

Samtidig har USA varslet en helt ny og omfattende strategi for innsatsen i Afghanistan, som Clinton sannsynligvis vil løfte sløret av. Washington ønsker at den nye strategien skal vedtas på et NATO-toppmøte 3.-4. april i Strasbourg. I tillegg til militær opprustning legger USA bl.a. opp til langt større sivil innsats.

USAs kursskifte kommer etter at flere av NATOs militærtopper de siste månedene har advart om at den vestlige forsvarsallianse risikerer å tape krigen.

Må være enstemmig

Forhandlinger om en ny strategi kan bli svært vanskelige, fordi NATO-landene er uenige om de militære og politiske mål for operasjonen. Mens USA, Storbritannia og Canada stadig i stor grad ser oppdraget som en militær kamp mot terrorister og opprørsgrupper, legger mange europeiske land med Tyskland i spissen større vekt på arbeidet med å stabilisere og gjenoppbygge landet.

Alle vedtak i NATO treffes enstemmig, og strategien må derfor bygge på et vanskelig kompromiss mellom de to gruppene. USA legger avgjørende vekt på en rask løsning, og allerede i neste uke kommer visepresident Joe Biden til Brussel for å drøfte en ny strategi.

Legger press på

President Obama har med sin beslutning om å sende ytterligere 17.000 soldater til Afghanistan de neste månedene lagt stort press på de andre NATO-landene. USA vil som minimum forlange at europeerne sender opp mot 10.000 soldater som i en kort periode kan sørge for sikkerhet i forbindelse med valget 20. august i Afghanistan. Til nå er det kommet løfte om 600 ekstra tyske og 500 italienske soldater, og intet tyder på nye løfter.

Afghanistans president Hamid Karzai forsøkte i helgen – til NATOs fortvilelse – å fremskyte valget til april, men onsdag besluttet den afghanske valgkommisjonen at valget skal holdes i august.

– En fiasko ...

En ny NATO-rapport fra fire anerkjente tankesmier i Washington advarer om at hele NATOs fremtid og troverdighet står på spill i Afghanistan.

«En fiasko i Afghanistan – etter splittelsen om Irak – vil være ødeleggende for NATO,» skriver de fire tankesmiene.

Rapporten peker på at NATO siden den amerikanske invasjonen i 2001 har begått flere feil som stadig plager oppdraget i Afghanistan. For det første har man valgt å gjennomføre en «billig operasjon». Antall soldater er til tross for USAs opprustning stadig betydelig mindre enn i Irak og andre tilsvarende operasjoner etter annen verdenskrig.

For det andre er NATO-troppene i Afghanistan altfor lite mobile. Det skyldes mangel på transportmuligheter, men også at mange land har nasjonale forbehold som forbyr NATOs militærkommando å flytte troppene. Det betyr at NATO-generalene ofte «må bruke mer tid på å tenke over hva de ikke kan gjøre enn hva de kan gjøre,» skriver de fire tankesmiene.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

SNAKKER OM AFGHANISTAN: Foran Storbriannias utenriksminister David Milliband (til v.) og Hillary Clinton. Bak EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana.
FRANCOIS LENOIR