Beslutningen satt langt inne blant NATOs utenriksministre. Først etter en intens debatt i Brussel torsdag ble ministrene enige om å gjenoppta møtene i det såkalte NATO-Russland-rådet så snart som mulig.

– Nå er det hektisk fram mot NATO-toppmøtet i april. Det må skje etter det, men så snart som mulig. For meg betyr det før sommeren, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

I Moskva var tonene positive til NATO-invitasjonen.

– Dette vedtaket er et skritt i riktig retning, het det i en uttalelse fra det russisk utenriksdepartementet.

Litauen kritisk

Vedtaket var ventet ettersom alle NATOs stormakter, med USA i spissen, gikk inn for å gjenoppta den formelle forbindelsen som ble brutt etter Russlands innmarsj i Georgia i fjor sommer.

Men motstand fra flere østeuropeiske land, særlig Litauen, fikk diskusjonene til å trekke ut. Russland har ikke gjort nok for å oppfylle NATOs krav om tilbaketrekking fra de georgiske utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia, var argumentet.

Støre har lenge argumentert for at man ikke kan bruke det å bryte kontakten som en straff for saker hvor man ikke er enige.

– Det skal være et forum hvor man kan ta opp saker hvor man både er enige og uenige, ikke bare være et godværsforum, sier Støre.

NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer gjorde sitt beste for å understreke at vedtaket ikke betyr noen ny NATO-politikk overfor russerne.

– Det er ingen ny tilnærming til Russland. Vi suspenderte rådet, og ministerne har nå besluttet å restarte de formelle møtene, sa Scheffer.

Ny giv

For den amerikanske utenriksministeren Hillary Clinton, som deltok på sitt første møte i NATO-regi, var det viktig å få vedtaket på plass. Den nye amerikanske administrasjonen har gjentatte ganger sagt at man ønsker en ny tilnærming til Russland. Fredag møter Clinton sin russiske kollega Sergej Lavrov i Genève og kan dermed ha med seg et håndfast NATO-bevis om nyorienteringen.

– Da er det en ny giv i det samarbeidet. Det er uenigheter på mange punkter, men også noen hvor de er helt avhengige av å samarbeide, sier Støre.

Slike saker er terrorbekjempelse og Afghanistan, men også klimaspørsmål og nordområdene, anslår Støre.

Clinton fortalte sine NATO-allierte om den amerikanske revurderingen av Afghanistan-politikken, som skal ferdigstilles i løpet av mars.

Vil ha konferanse

Obama-administrasjonen legger opp til en bred tilnærming, og Clinton tok torsdag til orde for en regional høynivåkonferanse 31. mars.

– Vi snakker med FN om muligheten for at FNs generalsekretær Ban Ki-moon kan åpne konferansen, og at hans spesialutsending for Afghanistan Kai Eide kan lede møtet, sa Clinton,

Hun gjorde et spesielt poeng av at Pakistan også blir invitert til konferansen, noe Støre også merket seg.

– Jeg opplever at de er like opptatt av Pakistan som Afghanistan. Hun var også tydelig på at man må trekke andre inn hvis vi skal få det sivile og det regionale til å fungere, sier Støre.

Selv mener han dette er en overmoden strategi.

– Vi la vekt på at det er urovekkende hvor dårlig innsatsen er koordinert. Altfor mye penger blir levert inn i Afghanistan uten at de blir samordnet, og altfor mye går utenom den afghanske regjeringen. Slik blir helhetsinnsatsen for dårlig, sier Støre.

FRANCOIS LENOIR / Reuters