KFOR-styrken på ca. 15.000 soldater blir etter alt å dømme beskåret med 5000 soldater fra januar, sier høytstående NATO-diplomater i Brussel.

Nedskjæringene skjer på bakgrunn av militære anbefalinger og i takt med at EUs politistyrke og Kosovos egen sikkerhetsstyrke kan overta en større del av oppgavene. Kosovos løsrivelse fra Serbia for mer enn et år siden har ikke utløst den fryktede vold og uro.

Vil ha styrkene hjem

Samtidig har flere NATO-land presset hardt på for å få soldatene hjem fra Kosovo. I NATOs hovedkvarter håper mange at tilbaketrekning fra Kosovo kan frigjøre tropper til den langt større operasjonen i Afghanistan.

– Det er roligere i Kosovo nå, og EU-politiet er på plass. Derfor vil NATO gradvis tynne ut. Det bli i fremtiden snakk om en mer mobil styrke med færre soldater, sier en NATO-diplomat nær forhandlingene.

NATO-styrken har vært i Kosovo siden 1999, da området ble satt under FN-administrasjon etter at NATO hadde bombet Serbia i 78 dager for å tvinge serbiske tropper ut av landet. Serberne hadde startet etnisk rensing av albanere, og det tvang mer enn en million mennesker på flukt.

"Svikter ikke"

Tyskland er med 2350 soldater den største bidragsyteren etterfulgt av Italia med 1935 og USA med 1483 soldater.

NATO vil i dag gjøre et stort nummer av å understreke at alliansen ikke svikter sin oppgave på Balkan. NATO vil fortsatt være til stede og ministerne vil love at tilbaketrekningen ikke fører til ustabilitet i regionen.

Kosovos utenriksminister, Hashim Thaci, har allerede hilst en mulig reduksjon av NATO-styrken velkommen. Han ser det som bevis på den bedrede stabiliteten og sikkerhetssituasjonen i Kosovo.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

PÅ VAKT: KFOR-soldater på vakt på grensen mellom Kosovo og Serbia. Nå vil NATO la EUs politistyrker og Kosovos eget politi ta seg av oppgavene i Kosovo.
GORM K. GAARE / EUP- IMAGES