NATO-landenes forsvarsministere ble torsdag enige om å sette i gang en umiddelbar utredning om dataangrep. Beslutningen følger etter at NATO-medlemmet Estland nylig ble utsatt for et massivt elektronisk angrep mot både private og offentlige nettsteder. Angrepet lammet viktige funksjoner som betalingsterminaler på nett.

NATOs talsmann James Appathurai sa at angrepene mot Estland var samordnet og hadde «klare sikkerhetsmessige og økonomiske implikasjoner».

Estland hevder at angrepene ble utført fra Russland og beskylder russiske myndigheter for å ha stått bak.