I et krisemøte onsdag kveld ble det klart at militæralliansen anser terrorangrepene mot USA som et angrep på samtlige 19 medlemsland.

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn artikkel fem i NATO-charteret. Prinsippet i artikkelen er enkelt: En for alle, alle for en.

Dermed vil de 18 andre medlemslandene stille seg bak USA dersom terroristene identifiseres som en fremmed stat.

Artikkelen har aldri blitt brukt i lignende sammenheng tidligere, og vedtaket i Brussel er historisk og oppsiktsvekkende. I ytterste konsvekvens betyr avgjørelsen at en full NATO-krig kan bli en realitet.

Norge involvert

Den historiske beslutningen åpner for at også norske soldater kan bli involvert i en krigslignende operasjon.

Utenriksminister Thorbjørn Jagland understreker overfor NTB at man ikke har konkludert med at USA er angrepet av en fremmed stat.

— Amerikanske myndigheter vet ikke om det er en stat, en gruppering eller en intern organisasjon som utførte terroren. Først må det klarlegges, og deretter vil det eventuelt komme en forespørsel til NATO. Men det er jo slett ikke sikkert at USA ønsker militær hjelp fra andre land, sier Jagland.

Han tror ikke det blir aktuelt med norske soldater i kamp.

— Aksjonene kommer eventuelt til å bli gjennomført under amerikansk ledelse, men det er viktig å understreke at Norge ikke er i krig og at vi heller ikke kommer i krig, sier han til NTB.

TRE MINUTTERS STILLHET: NATO-topper mintes USA-terroren med tre minutters stillhet foran krisemøtet i dag.
FOTO: REUTERS