ISAF fortsetter likevel som en FN-operasjon, opplyser NATO-kilder til NTB.

Dette er første gang NATO som organisasjon støtter en operasjon utenfor Europa.

— NATO-landene er blitt enige om å øke støtten til ISAF-styrken. NATO skal fra sommeren av levere og drive et hovedkvarter, og i tillegg skaffe soldater til ISAF, opplyser kilden.

Navnet blir imidlertid ikke forandret, og operasjonen skal fortsatt ha FN-mandat. Men NATO tar over all organisering, gjennomføring, planlegging og kommando av ISAF.

ISAF består nå av 4.600 soldater fra 29 land, inkludert 2.500 tyske og 600 nederlandske soldater som assisterer de afghanske myndighetene med sikkerhetsarbeidet i Kabul.

Tyskland og Nederland overtok i februar kommandoen over den multinasjonale fredsstyrken ISAF i Afghanistan.

(NTB)