Drap, tortur, ulovlig skattlegging, tyveri og voldtekter utført av regjeringsstøttede militsgrupper og det NATO-støttede lokalpolitiet er blant overgrepene som dokumenteres i den drøyt 100 sider lange rapporten «Just Don't Call It a Militia».

Mangelfull siling av rekrutter, liten eller ingen trening, manglende oppsyn og manglende vilje fra myndighetenes side til å stille overgripere til ansvar, får mye av skylden for overgrepene.

— Kabul og Washington må ta klart avstand fra og ikke støtte korrupt og destabiliserende milits om de skal ha håp om en levedyktig og langsiktig sikkerhetsstrategi, sier Brad Adams som leder Human Rights Watchs virksomhet i Asia.

— Dårlig styresett, korrupsjon, brudd på menneskerettighetene og straffefrihet for regjeringsstøttede styrker, bidrar til opprøret, mener han.

Lukker øynene

Den afghanske etterretningstjenesten (NDS) har rustet opp militsgrupper som har spilt aktive roller i landets mangeårige og blodige borgerkrig.

Myndighetene har lukket øynene for overgrep begått av militssoldatene, ikke minst i Kunduz-provinsen der de har vært mange.

Også det såkalte lokalpolitiet (ALP), et av hjertebarna til USAs tidligere øverstkommanderende i Afghanistan, general David Petraeus, har gjort seg skyldig i grove overgrep mot uskyldige sivile, slår Human Rights Watch fast.

Amerikanernes plan er å rekruttere 30.000 menn til ALP, men bare 7000 av disse er hittil på plass. Flere steder er styrken alt infiltrert av kriminelle bander, som benytter sine nye uniformer til å terrorisere befolkningen.

Massevoldtekt og tortur

Et av de groveste tilfellene av overgrep var en massevoldtekt av en 13 år gammel gutt i Baghlan-provinsen, utført av fire ALP-medlemmer. Ingen av de skyldige er pågrepet.

Ved en annen anledning skal ALP-medlemmer ha torturert en tenåringsgutt ved å spikre beina hans fast til gulvet.

En talsmann for den NATO-ledede ISAF-styrken i Afghanistan, oberstløytnant Jimmie Cummings, forsvarer likevel ALP og mener at styrken er helt nødvendig for å opprettholde sikkerheten mange steder i landet.

— Om påkrevet vil vi bestrebe oss på å styrke dette programmet og arbeide iherdig for å rette på de forhold som er påpekt i rapporten fra Human Rights Watch, sier Cummings.

— ISAF vil også samarbeide med afghanske myndigheter om å granske anklagene om mishandling og overgrep av sivile, sier Cummings, som betegner noen av anklagene som «foreldede og uriktige».

Historien gjentar seg

Human Rights Watch mener overgrepene utført av ALP med tydelighet viser hvordan historien gjentar seg i Afghanistan.

Den afghanske reservepolitistyrken (ANAP), som ble opprettet i 2006, har også gjort seg skyldig i grove overgrep, og det samme har den såkalte beskyttelsesstyrken (AP3) som er opprettet i Wardak-provinsen.

— Selv om det er behov for mer sikkerhet på landsbynivå, bør afghanske og amerikanske myndigheter være svært forsiktige og ikke gjenta feilene fra militsgruppenes fortid, sier Adams.

— Dersom ting ikke raskt endres, kan ALP ende opp som nok en militsgruppe som forårsaker flere problemer enn den løser, advarer han.