Med flere målrettede operasjoner denne måneden har britiske NATO-soldater for første gang angrepet og destruert narkolaboratorier i det krigsherjede landet.

NATO slår til mot narkoproduksjonen fordi den er med på å finansiere det økende antallet terrorangrep mot den vestlige fredsstyrken i Afghanistan. NATOs militære ledelse anslår at Taliban, al Qaida og andre militære opprørsgrupper henter godt over 500 millioner kroner i året i narkoinntekter.

Under navnet «Operasjon Diesel» deltok mer enn 700 britiske soldater sammen med afghanske politi og militære for tre uker siden i angrep mot fire narkolaboratorier, som ifølge NATO hadde forbindelse til Taliban. Under operasjonen ble det på grunn av voldsom motstand to ganger bedt om luftstøtte fra NATO-fly, som angivelig for første gang måtte angripe under et oppdrag som i teorien er mer politimessig enn militært, sier NATO-kilder.

Store beslag

NATO-styrken beslagla opium i så store mengder at det på gateplan i vestlige storbyer ville kunne innbringe nesten 500 millioner kroner, opplyste den britiske forsvarsministeren, John Hutton, etter operasjonen. Det ble også beslaglagt store mengder kjemikalier til narkoproduksjon samt maskingeværer og granatkastere.

Operasjonene er satt i gang etter at NATOs 26 forsvarsministere i høst bestemte seg for å åpne en ny front og sette inn soldater i narkokampen for å bremse pengestrømmen til Taliban.

Lampen mot narkotika har flere ganger splittet NATO, og ingen land kan tvinges til å delta i operasjonene. En rekke europeiske NATO-land vil ikke være med i narkokrigen. Tyskland, Italia og Spania frykter at angrep på narkotikaproduksjonen kan få lokalbefolkningen til å vende seg mot de vestlige soldatene.

Svak og korrupt

De kritiske NATO-landene har også pekt på at en utvidelse av oppgavene kan overbelaste de allerede hardt pressede troppene, og at kampen mot narko derfor bør forbli hos den afghanske hæren og politistyrkene. Men USA, Storbritannia og militære NATO-topper sier at den afghanske politistyrken, som blir trent av EU, stadig er altfor svak og korrupt til å håndtere problemene og at NATO derfor må løse oppgaven.

Narkooperasjonene har også utløst en hissig diskusjon i NATO om retningslinjene for hvordan soldatene kan brukes. Det skapte voldsom uro i alliansen da den militære øverstkommanderende, den amerikanske generalen John Craddock, angivelig ønsket mandat til å «skyte først og spørre etterpå» i narkokrigen. Senere har USA garantert at NATO-styrken ikke skal på dødspatruljer og bare kan settes inn mot narkoreir hvis det bevislig er forbindelse til Tali-ban eller andre opprørsgrupper.

Opium for milliarder

Mer enn syv år etter den amerikanske invasjonen i Afghanistan står landet stadig for over 90 prosent av verdens samlede produksjon av opium og heroin.

Den ulovlige produksjonen av opium på nesten 8000 tonn i året anslås å ha en årlig verdi på omkring 25 milliarder kroner på gateplan.

Titusenvis av afghanere lever utelukkende av valmuedyrking.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

DYRKER VALMUER: Dyrking av opiumvalmuer er hovednæring for veldig mange afghanske bønder.
AHMAD MASOOD
NARKOBÅL: Slik går det med narkotika som afghansk politi beslaglegger. Det blir brent.