— En rystende og meningsløs voldshandling, heter det i en erklæring fra NATO-sjefen i Brussel.

— Jeg vil uttrykke mine dypeste kondolanser til den drepte soldatens familie og til norske myndigheter. Mine tanker går også til den andre soldaten som ble skadd i angrepet, heter det i erklæringen fra de Hoop Scheffer.

Han understreker at angrepet ikke vil skremme NATO fra å fullføre fredsoperasjonen i Afghanistan.