— Operasjonen vil fullstendig overdras til NATO, sier Davutoglu, som tilføyer at det raskt ble oppnådd et kompromiss i saken.

Enigheten ble nådd i en telefonkonferanse med USAs utenriksminister, Frankrikes utenriksminister og Storbritannias utenriksminister.

Sent torsdag kveld ble det også klart at NATO skal overta ansvaret for å håndheve flyforbudssonen i Libya. Dette bekrefter generalsekretær Anders Fogh Rasmussen.

Ifølge Fogh Rasmussen går ikke forsvarsalliansens mandat utover flyforbudssonen, men han understreker at NATO vil kunne handle i selvforsvar.

— På det nåværende tidspunkt vil det fortsatt være en koalisjonsoperasjon og en NATO-operasjon, sier Fogh Rasmussen, og legger til at det fortsatt pågår diskusjoner for muligens å utvide NATOs rolle.

Tidligere torsdag kveld gikk den tyrkiske regjeringen ut og hevdet at NATO skulle ta over kontrollen over alle militæroperasjonene i Libya.